link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2409063
Aktualności
drukuj

2020-02-25 11:22:29

Posiłek dla potrzebujacych 2020


Od stycznia 2020 r. w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 w zakresie dożywiania, uchwalonego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. oraz w związku z podjętymi przez Radę Miejską Inowrocławia uchwałami nr Nr IV/26/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z dnia 21.12.2018r., poz. 6729) i Nr IV/27/2018 z dnia 17 grudnia 2018r. ( Dz.Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21.12.2018r., poz. 6730) udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy (1051,50 zł – osoba samotnie gospodarująca i 792,00 zł na osobę w rodzinie), w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

  • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej,

  • osobom pobierającym zasiłek stały,

  • osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym,

  • osobom starszym (osobom w wieku poprodukcyjnym),

  • osobom niezdolnym do pracy, posiadającym zaświadczenie lekarskie o niezdolności do pracy,

  • osobom mającym przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy,

  • kobietom w ciąży.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 25.02.2020 11:22
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 279589

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował