link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1971844
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Artykuł archiwalny

drukuj

2008-10-16 11:24:48

Świadczenia społeczne


Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

  1) ubóstwa;
  2) sieroctwa;
  3) bezdomności;
  4) bezrobocia;
  5) niepełnosprawności;
  6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
  7) przemocy w rodzinie;
  7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
  8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
  9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
  domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w pkt 2 –15 okoliczności.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku przyjmuje się następujące kwoty:

 • na osobę samotnie gospodarującą – 417 zł,
 • na osobę w rodzinie – 351 zł.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w  miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu pobytu.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.10.2008 10:24
Data ostatniej modyfikacji: 02.07.2010 11:01
Liczba wyświetleń: 1385

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Świadczenia społeczne 16.10.2008 10:27 Sebastian Templin
2 Prawo 16.10.2008 10:25 Sebastian Templin
3 Prawo 16.10.2008 10:25 Sebastian Templin
4 Prawo 16.10.2008 10:24 Sebastian Templin