link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1929352
Aktualności
drukuj

2022-01-05 13:56:11

Dodatek osłonowy


Dodatek Osłonowy

Zasady i tryb przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania dodatku osłonowego oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn. zm).

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r.
do 31-12-2022 r
.

Wnioski o wypłatę dodatku, o którym mowa należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł;

 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.

 • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.

Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany
w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, które zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 438) dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r.

  na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć:

 • formie papierowej - za pośrednictwem poczty lub  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej,

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2020 poz. 344 (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany)

Ponadto informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia 04-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik klauzula informacyjn...odt klauzula informacyjna - dodatek osłonowy 2022-01-11 09:20:48 Templin Sebastian
załącznik Wniosek dodatek osł...pdf Wniosek dodatek osłonowy 2022-05-05 09:53:50 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 05.01.2022 12:56
Data ostatniej modyfikacji: 05.10.2022 10:12
Liczba wyświetleń: 89097

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatek osłonowy 05.05.2022 10:46 Sebastian Templin
2 Dodatek osłonowy 05.01.2022 12:56 Sebastian Templin