link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1929424
Aktualności

Artykuł archiwalny

drukuj

2022-01-05 13:56:11

Dodatek osłonowy


Dodatek Osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, że od dnia 04-01-2022 r. można składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego.

Dodatek osłonowy to pomoc jednorazowa, która przysługuje za okres 01-01-2022 r.
do 31-12-2022 r
.

Wnioski o wypłatę dodatku, o którym mowa należy złożyć do 31-10-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 • osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł;

 • osobie w gospodarstwie wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł na osobę.

Definicja dochodu

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Dochód gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w:

 • 2020 r. - w przypadku wniosku złożonego do dnia 31-07-2022 r.

 • 2021 r. - w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 01-08-2022 r. do dnia 31-10-2022 r.

Jeśli dochód przekroczy kryterium dochodowe, dodatek osłonowy będzie przyznany
w wysokości różnicy między kwotą dodatku a kwotą o jaką kryterium zostało przekroczone, ale nie w kwocie niższej niż 20 zł.

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Jeśli lokal mieszkalny jest ogrzewany kotłem na paliwo stałe, kominkiem, kozą, ogrzewaczem powietrza, trzonem kuchennym, piecokuchnią, kuchnią węglową lub piecem kaflowym na paliwo stałe, zasilanym węglem lub paliwami węglopochodnymi i to źródło ogrzewania zostało zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, to można otrzymać dodatek osłonowy
w wyższej wysokości:

 • 500 zł rocznie dla gospodarstwa domowego jednoosobowego

 • 750 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób

 • 1062,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób

 • 1437,50 zł rocznie dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób

Wypłata dodatku osłonowego będzie realizowana:

 • na wnioski złożone do 31-01-2022 r. – wypłata w dwóch równych ratach, tj. pierwsza rata do 31-03-2022 r., druga rata do 02-12-2022 r.

  na wnioski złożone od 01-02-2022 r. – wypłata jednorazowo, niezwłocznie po przyznaniu tego dodatku

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można złożyć:

 • formie papierowej - za pośrednictwem poczty lub osobiście :

 • przez umieszczenie w skrzynce na korespondencję w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 lub w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej – w godzinach pracy Ośrodka.

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2020 poz. 344 ( kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany)

 

Ponadto informujemy, iż wnioski o wypłatę dodatku energetycznego złożone od dnia 04-01-2022 r. do dnia 31-12-2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 05.01.2022 12:56
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 36382

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował