link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2408986
Aktualności
drukuj

2024-07-01 12:02:46

Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy


Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

 

Na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.854)  pobyt obywatela  Ukrainy, który przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. uznaje się legalny do dnia 30 września 2025 r.

Za legalny uznaje się także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki, o ile dziecko to nie jest obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Nowelizacja ustawy określa, że wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Polski jest legalny (na podstawie art. 2 ust. 1), należy złożyć niezwłocznie po przybyciu do Polski. Cudzoziemiec, który dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy numer PESEL uzyskuje automatycznie. W przypadku braku miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnej gminie.

Od dnia 1 lipca 2024 r. nastąpiło wygaszenie wsparcia w zakresie finansowania:

  • jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł na zagospodarowanie,
  • świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy (40zł). Wniosek o wypłatę świadczenia za okres do 30 czerwca 2024 r. należy złożyć nie później niż do dnia 31 lipca 2024 r.,
  • wykonywania fotografii.

Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy , polegającą na:

1) zapewnieniu zakwaterowania zbiorowego, za które uznaje się zakwaterowanie w obiekcie, w którym przebywa co najmniej 10 osób lub w obiektach będących własnością lub przedmiotem trwałego zarządu jednostek sektora finansów publicznych, i całodziennego wyżywienia zbiorowego;

2) prowadzeniu punktów recepcyjnych;

3) zapewnieniu transportu związanego z zakwaterowaniem lub opieką medyczną;

4) podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy, po uzyskaniu zgody właściwego ministra.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 01.07.2024 12:02
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 4120

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował