link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 905703
Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej

Artykuł archiwalny

drukuj

2008-10-16 09:18:07

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane przez MOPS


Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez MOPS należą:

 

 

·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych,

·         przyznawanie pomocy rzeczowej,

·         przyznawanie pomocy w naturze  na ekonomiczne usamodzielnienie,

·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie,

·         inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy.

 


 

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym realizowanych przez MOPS należy:

 

·         udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego

·         pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

·         świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,

·         udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

·         udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku

·         zdarzenia losowego,

·         praca socjalna,

·         sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym.

 


 

Zadania zlecone realizowane przez MOPS obejmują:

 

·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, renty socjalnej,

·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i

·         jednorazowych,

·         opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2, w art. 31 ust. 4a i art. 31b ust. 3 ustawy o pomocy społecznej,

·         opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,

·         przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej,

·         przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego,

·         świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,

·         zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych  ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.10.2008 09:18
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2008 09:21
Liczba wyświetleń: 583

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ REALIZOWANE PRZEZ MOPS 16.10.2008 09:18 Sebastian Templin