link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 927066
Projekt konkursowy 2018 - usługi

Artykuł archiwalny

drukuj

2018-01-15 09:29:08

Informacja


Projekt Miasta Inowrocławia - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu pt. „Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Termin realizacji: 01.01.2018 r. – 31.12.2019 r.

Grupa docelowa: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby, którym świadczone będą usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wsparciem w projekcie zostanie objętych także 25 osób z otoczenia uczestników projektu, tj. mieszkańców mieszkań chronionych i osób pełniących obowiązki opiekuńcze wobec uczestników projektu oraz mieszkańców mieszkań chronionych.

 

Celem projektu jest: poprawa funkcjonowania społecznego 15 osób niesamodzielnych (10 kobiet i 5 mężczyzn), w tym starszych i z niepełnosprawnościami - mieszkańców Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 6 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu poprzez zapewnienie usług opiekuńczych oraz indywidualnej rehabilitacji ruchowej w miejscu zamieszkania, a także poprzez świadczenie grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i poprawy kondycji fizycznej dla uczestników i uczestniczek projektu oraz 25 osób z ich otoczenia w okresie 1.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

 

Całkowita wartość projektu to: 545 571,50 zł. Dofinansowanie UE wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 92 %, tj. 501 925,78 zł, natomiast wkład własny wynosi 43 645,72 zł.

 

 Główne  zadania projektu to:

  1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 15 osób – uczestników projektu;
  2. Rehabilitacja ruchowa w miejscu zamieszkania dla 7osób – uczestników projektu;
  3. Zajęcia w salce rehabilitacyjno-rekreacyjnej dla 33 osób - uczestników i uczestniczek projektu oraz ich otoczenia (salka będzie mieścić się w siedzibie MOPS i zostanie wyposażona w specjalistyczny sprzęt - rower stacjonarny, rotor rehabilitacyjny, drabinki gimnastyczne i materace rehabilitacyjne);
  4. Wsparcie grupowe (w zakresie podniesienia kompetencji życiowych dla 33 osób) – uczestniczek i uczestników projektu oraz ich otoczenia.

 

Trwałość projektu zostanie zachowana poprzez wykazanie gotowości instytucjonalnej do świadczenia usług: opiekuńczych, rehabilitacyjnych oraz w zakresie wsparcia grupowego. Informacje o wolnych miejscach świadczenia usług będą dostępne na stronie internetowej MOPS po zakończeniu realizacji projektu.

Główne rezultaty projektu to:

Główny rezultat projektu to rozszerzenie oferty MOPS Inowrocław w zakresie świadczenia usług na rzecz osób niesamodzielnych – mieszkańców Inowrocławia oraz ich otoczenia.

 

Rekrutacja do projektu: 15.01.2018-16.02.2018

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 15.01.2018 09:29
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 92

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował