link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 927702
Aktualności

Artykuł archiwalny

drukuj

2018-01-26 12:22:07

POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH


Od stycznia 2018 r. w ramach Programu osłonowego Miasta Inowrocławia w zakresie dożywiania na lata 2014-2020, uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/542/2014 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 27 stycznia 2014r. udziela się wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe  w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy (951 zł – osoba samotnie gospodarująca i 771 zł na osobę w rodzinie), w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej,
  • osobom pobierającym zasiłek stały,
  • osobom niepełnosprawnym w stopniu znacznym i umiarkowanym,
  • osobom starszym (emerytom w wieku poprodukcyjnym)
  • osobom mającym przyznane prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

W miesiącu lutym 2018 roku rozszerza się krąg osób, które objęte zostaną wsparciem w ramach Programu, o którym mowa o kolejne kategorie:

  • kobiety w ciąży,
  • osoby dotknięte długotrwałą lub ciężką chorobą w trakcie ustalania stopnia niepełnosprawności.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.01.2018 12:22
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2018 13:43
Liczba wyświetleń: 183

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 26.01.2018 14:24 Sebastian Templin
2 POSIŁEK DLA POTRZEBUJĄCYCH 26.01.2018 12:50 Sebastian Templin
3 Posiłek dla potrzebujących 26.01.2018 12:29 Sebastian Templin
4 Posiłek dla potrzebujących 26.01.2018 12:22 Sebastian Templin