link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684705
Projekty partnerskie - Dzienny Dom Pobytu
drukuj

2020-01-21 08:26:21

Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu – zapraszamy do skorzystania z oferty


Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu zaprasza osoby niesamodzielne do skorzystania z oferty usług opiekuńczych świadczonych w placówce Dziennego Domu Pobytu (DDP) działającego przy Parafii.

DDP mieści się w Inowrocławiu w budynku parterowym przy ul. Wojska Polskiego 20 i zapewnia usługi opiekuńcze osobom niesamodzielnym w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą załączoną poniżej.

Załącznik- Oferta Dziennego Domu Pobytu

 

Kontakt:

Tel.: 52 352 22 20 (poniedziałek, środa w godz. 9:00-15:00)

e-mail: ddp.jadwiga@gmail.com

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Oferta Dziennego Dom...pdf OfertaDziennego Domu Pobytu przy Parafii pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 2020-01-21 08:29:04 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 21.01.2020 07:26
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1504

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-01-18 13:02:56

Informacje


 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy oraz Miastem Inowrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje w okresie od 01.09.2017 r. do 30.09.2019 r. projekt pt. „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” , nr projektu RPKP.09.03.02-04-0026/17, na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.138.2017 zawartej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w dniu 26 września 2017 r.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”. Całkowita wartość projektu: 1 629 171 ,48 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 441 718,68 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych świadczonych w społecznościach lokalnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Inowrocławia oraz objęcie wsparciem otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.W ramach Projektu zostanie utworzonych w Dziennym Domu Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 10 miejsc dla osób niesamodzielnych z Inowrocławia.Dzienny Dom Pobytu zapewni 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-16.00.Wsparcie adresowane jest do 50 osób niesamodzielnych, które na skutek stanu zdrowia, choroby, wieku lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego takich jak, np. ubieranie, jedzenie, toaleta, przygotowanie posiłków itp. oraz do 15 opiekunów faktycznych.W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

 • zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne i wspierające ruchowo,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • zajęcia animacyjne,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • wsparcie psychologa,
 • wsparcie dietetyka,
 • wparcie opiekuna medycznego,
 • wsparcie prawnika,
 • całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
 • usługę dowozu

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław.

 

 

 

 

W związku z rozpoczętą rekrutacją do projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” w ramach I naboru serdecznie zapraszamy osoby   niesamodzielne zainteresowane pobytem w Dziennym Domu Pobytu w Inowrocławiu oraz opiekunów faktycznych tych osób do składania formularzy zgłoszeniowych.

Zgłoszenia do projektu dokonać można wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny do pobrania na stronie internetowej: www.krolowajadwiga.pl oraz na stronie internetowej projektu w zakładce Rekrutacja.

Formularz zgłoszeniowy w wersji papierowej pobrać można w siedzibie:

 1. Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław, biuro parafialne czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-10:00, e-mail:ddp.jadwiga@gmail.com, tel. 600 952 683,
 2. Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, ul. Poznańska 43-45, 88-100 Inowrocław, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, pokój nr 6 , parter, e-mail: owp-frp@pte.bydgoszcz.pl, tel. 780 117 889,
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, pokój 29, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30, e-mail: efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl, tel. 52 356 22 64.

Zgłoszenia kandydatów do projektu można składać osobiście w godzinach pracy w/w biur, wysłać pocztą tradycyjną na adresy biur, przesłać skan mailowy lub telefonicznie.

 

 

 

Partnerzy projektu:

 

 

    

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 18.01.2018 12:02
Data ostatniej modyfikacji: 21.02.2020 11:21
Liczba wyświetleń: 2766

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacje 18.01.2018 12:10 Sebastian Templin
2 Informacje 18.01.2018 12:09 Sebastian Templin
3 Informacje 18.01.2018 12:04 Sebastian Templin
4 Informacje 18.01.2018 12:04 Sebastian Templin
5 Informacje 18.01.2018 12:02 Sebastian Templin