link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684629
Dobry Start
drukuj

2020-06-26 13:14:13

Dobry start


Świadczenie „Dobry Start”  • Dla kogo wsparcie?

 Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku, w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub - w przypadku dzieci niepełnosprawnych - 24 roku życia.

Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Program nie obejmuje również studentów.

  • Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka.

  • Składanie wniosków

Wnioski o świadczenie dobry start  można składać online od 1 lipca 2020 r. przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia 2020 r. także drogą tradycyjną (w formie papierowej) lub za pośrednictwem poczty.

Komunikat o miejscu składania wniosków drogą tradycyjną (papierową) zostanie wydany w terminie późniejszym.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2020 r.

Druki wniosków o przyznanie prawa do świadczenia „Dobry Start” dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

 

Wzór wniosku

 

Załącznik

 

  • Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

 

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu 2020 r., rodziny świadczenie otrzymają nie później niż do dnia 30 września 2020 r.

W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 26.06.2020 12:14
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 1907

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
drukuj

2018-10-02 11:24:45

Informacja


 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, że  wnioski o przyznanie świadczenia dobry start złożone w lipcu i sierpniu br. zostały rozpatrzone i nastąpiła jego wypłata bądź wydano decyzje o odmowie przyznania wnioskowanego świadczenia.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start można składać do dnia 30 listopada 2018 r. Złożone po upływie  tego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z § 29 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start złożonych wraz z dokumentami w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

UWAGA !

W PRZYPADKU NIEOTRZYMANIA INFORMACJI O ROZSTRZYGNIĘCIU SPRAWY OSOBY SKŁADAJĄCE WNIOSKI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W DNIACH 1 i 2 LIPCA 2018 r. PROSIMY O SPRAWDZENIE CZY WPŁYNĘŁY ONE DO NASZEJ JEDNOSTKI. SPRAWDZENIA MOŻNA DOKONAĆ POD NUMEREM TELEFONU 52 3562234 U PANI . KINGI POPIELIŃSKIEJ.

Powyższe uzasadnia się tym, iż w dniu 1 lipca 2018 r. baza oprogramowania dobry start uległa awarii. Według wiedzy tut. Ośrodka wnioski, które odzyskano z uszkodzonej bazy zostały niezwłocznie rozpatrzone i nastąpiła wypłata przysługujących świadczeń.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 02.10.2018 10:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 3867

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował