link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684622
Projekt konkursowy 2019 – Aktywni z uśmiechem
drukuj

2019-05-10 11:42:47

Informacje o projekcie


W 2019 roku Miasto Inowrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje projekt ,,Aktywni z uśmiechem” skierowany do 30 osób zaburzonych psychicznie  - pełnoletnich mieszkańców miasta Inowrocławia, w tym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. ,,Od zależności ku samodzielności”. Ww. program ma na celu umożliwienie osobom z  zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, które własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać.

  Celem ogólnym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności przyczyniających się do zwiększenia samodzielności życiowej 30 osób zaburzonych psychicznie z terenu miasta Inowrocławia poprzez udział w zajęciach aktywizacyjnych i integracyjnych realizowanych w 2019 roku.

  Działania projektowe zostaną podzielone na dwa moduły:

  - aktywizacyjny (zajęcia w ramach grup zainteresowań- kulinaria, tworzenie biżuterii, taniec; warsztaty edukacyjne w Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu)

  -  integracyjny (impreza integracyjna ,,Żyj zdrowo”, piknik integracyjny).

 

  Część działań służących integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym będzie adresowana również do  przedstawicieli lokalnej społeczności i mieszkańców Inowrocławia (np. piknik integracyjny adresowany będzie łącznie do 100 osób).

 

W ramach projektu zakładane jest:

- zorganizowanie i przeprowadzenie 20h zajęć kulinarnych dla 1 grupy dziesięcioosobowej (2hzegarowe/grupę/1 spotkanie, średnio 1 raz/2 tygodnie),

- zorganizowanie i przeprowadzenie 20h zajęć z tworzenia biżuterii dla 1 grupy dziesięcioosobowej (2h zegarowe/grupę/1 spotkanie, średnio 1 raz/2 tygodnie),

- zorganizowanie i przeprowadzenie 15h zajęć z tańca dla 1 grupy dziesięcioosobowej (1h zegarowa/grupę/1 spotkanie, średnio 1 raz/2 tygodnie),

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego wyjazdu na warsztaty edukacyjne dla 30 osób i 6 opiekunów,

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowej imprezy integracyjnej pn. „Żyj zdrowo” dla 70 os.(uczestników projektu, rodzin, opiekunów, mieszkańców Inowrocławia),

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego pikniku integracyjnego dla 100 os. (uczestników projektu, rodzin, opiekunów, przedstawicieli lokalnej społeczności, mieszkańców Inowrocławia).

W ramach projektu zakładane są następujące rezultaty:

  1. Podniesienie kompetencji, rozwój własnych zainteresowań uczestników projektu poprzez udział w grupach zainteresowań (kulinaria, tworzenie biżuterii, taniec) i wyjazdowych warsztatach edukacyjnych. Udział w zajęciach przyczyni się

do zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez rozwijanie swoich pasji i inspirowanie uczestników do dalszych działań realizowanych w grupie.

  1. Zmniejszenie izolacji społecznej, poprawa kontaktów z otoczeniem wzrost poczucia własnej wartości poprzez udział w pikniku integracyjnym i imprezie integracyjnej.
  2. wzrost poczucia własnej wartości oraz motywacji do podejmowania aktywności sportowo-ruchowej poprzez udział w imprezie integracyjnej pn. „Żyj zdrowo”.

                                                         

Całkowity koszt projektu to: 38.000 zł, z  czego dofinansowanie wynosi 30.000 zł.

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą:

„Od zależności ku samodzielności”– edycja 2019 r.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 10.05.2019 10:42
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2019 10:44
Liczba wyświetleń: 1146

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacje o projekcie 10.05.2019 10:42 Sebastian Templin