link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684711
Projekt grantowy (LGD) - Akademia rodzica
drukuj

2020-03-02 11:16:42

Akademia Rodzica


Projekt grantowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

,,Akademia Rodzica

 dofinansowany ze środków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Inowrocław

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność

Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Termin realizacji: 02.03.2020 r. – 30.11.2020 r.

Grupa docelowa: 16 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z tego 10 osób bezrobotnych), z terenu miasta Inowrocławia – matek korzystających z pomocy społecznej, bezradnych w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w tym objętych asystenturą rodziny, będących w rodzinach wielodzietnych i/lub w rodzinach niepełnych.

Preferowane do objęcia wsparciem będą: osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, korzystające z PO PŻ, zamieszkujące na obszarach zdegradowanych, wyznaczonych w LPR.

Celem projektu jest: integracja i aktywizacja społeczna 16 osób (kobiet) zagrożonych ubóstwem
i wykluczeniem społecznym, poprzez realizację działań z zakresu aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w tym organizacji metod pracy w środowisku rodzinnym.

Główne  zadania projektu to:

  1. Warsztaty z prowadzenia własnego gospodarstwa domowego i planowania budżetu.
  2. Trening wychowawczy dla rodziców (warsztaty rodzicielskie).
  3. Kreatywne warsztaty – aktywne spędzanie czasu wolnego z dziećmi.
  4. Działania o charakterze środowiskowym:
  • animator na placu zabaw,
  • gra miejska w ramach imprezy integracyjnej,
  • teatrzyk profilaktyczny,
  • wyjazd integracyjny rodziców i dzieci do Torunia – Młyn Wiedzy.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną ubezpieczeni na czas realizacji zajęć oraz otrzymają bilety celem dojazdu na zajęcia.

 Całkowita wartość projektu to: 50 656,00 zł. Dofinansowanie projektu wynosi 48 106,00 zł, natomiast wkład własny wynosi 2 550,00 zł.

Główne rezultaty projektu to: poprawa funkcjonowania rodzin, szczególnie kobiet, które zajmują się wychowywaniem dzieci, poprzez wzrost wiedzy na tematy wychowawcze, prowadzenia gospodarstwa domowego i pracy z dziećmi, co pozwoli w przyszłości wykorzystać wiedzę i umiejętności oraz przyczyni się do dalszego rozwoju osobistego.

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Rekrutacja uczestników do projektu odbędzie się w marcu i kwietniu 2020 r., będzie prowadzona przez zgłoszenia osobiste i będzie miała charakter ciągły. Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w biurze projektu, tj. siedzibie MOPS Inowrocław, w Terenowych Zespołach Pracy Socjalnej i asystentów rodziny oraz do pobrania na stronie internetowej MOPS Inowrocław.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik FORMULARZ REKRUT 1G....doc 2020-03-04 10:03:10 Templin Sebastian
załącznik REGULAMIN UCZESTNICT...doc 2020-03-04 12:46:45 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 02.03.2020 10:16
Data ostatniej modyfikacji: 02.03.2020 10:23
Liczba wyświetleń: 922

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Akademia Rodzica 02.03.2020 10:18 Sebastian Templin
2 Akademia Rodzica 02.03.2020 10:18 Sebastian Templin
3 Akademia Rodzica 02.03.2020 10:16 Sebastian Templin