link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684615
COVID – 19 - grant
drukuj

2020-07-20 09:27:09

GrantGmina Miasto Inowrocław -
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu podpisała umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Toruniu na realizację projektu
pn. „Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi opiekuńcze w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID – 19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo,
Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych
i społecznych,
Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Termin realizacji: 01.05.2020 r. – 31.07.2020 r.

Celem projektu jest: finansowanie kosztów dopłat do wynagrodzenia osób świadczących usługi społeczne, w tym opiekuńcze, w związku z wykonywaniem przez nie pracy w warunkach epidemicznych, obciążonej dużym ryzykiem zachorowania.

Całkowita wartość projektu to: 336 637,50zł.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 20.07.2020 08:27
Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2020 08:32
Liczba wyświetleń: 1105

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Grant 20.07.2020 08:32 Sebastian Templin
2 Grant 20.07.2020 08:30 Sebastian Templin
3 Grant 20.07.2020 08:29 Sebastian Templin
4 Grant 20.07.2020 08:28 Sebastian Templin
5 Grant 20.07.2020 08:27 Sebastian Templin
6 Grant 20.07.2020 08:27 Sebastian Templin
7 Grant 20.07.2020 08:27 Sebastian Templin