link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684633
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021
drukuj

2021-07-12 08:34:27

Informacja


 

Gmina Miasto Inowrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przystąpiła do wdrożenia Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Miejsce realizacji: miasto Inowrocław

Grupa docelowa: wsparciem zostanie objętych 54 os. niepełnosprawnych (dorosłych mieszkańców Inowrocławia), w tym 42 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (28 osób  z niepełnosprawnościami sprzężonymi i 14 osób z trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją) i 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, potrzebujących wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Limit godzin przypadająca na 1 uczestnika – nie więcej niż 60 h miesięcznie (od poniedziałku do niedzieli, średnio 2 h zegarowe dziennie). Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w: a) wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika miejsce, b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji, c) załatwianiu spraw urzędowych, d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Wsparcie będzie realizowane do 30.11.2021 r.

Środki z Funduszu na realizację zadania wynoszą: 731 520 zł

 

Realizatorem Programu będzie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”. Osoby zainteresowane usługami AOON mogą od dnia 12 lipca 2021 r. zgłaszać się bezpośrednio do koordynatora w siedzibie Stowarzyszenia (sekretariat) w celu wypełnienia karty zgłoszenia (wraz z kopią zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności) oraz podpisania zgody na przetwarzanie danych.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 12.07.2021 07:34
Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2021 12:57
Liczba wyświetleń: 424

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja 20.10.2021 12:54 Sebastian Templin
2 Informacja 20.10.2021 12:53 Sebastian Templin
3 Informacja 20.10.2021 12:52 Sebastian Templin
4 Informacja 20.10.2021 12:47 Sebastian Templin
5 Informacja 01.09.2021 14:13 Sebastian Templin
6 Informacja 21.07.2021 12:39 Sebastian Templin
7 Informacja 12.07.2021 07:35 Sebastian Templin
8 Informacja 12.07.2021 07:34 Sebastian Templin