link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 905797
Informacje Ogólne
drukuj

2011-12-16 10:26:36

Informacje


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

W dniu 3 października 2011  roku  w siedzibie MOPS w Inowrocławiu przy ul. Św.Ducha 90 odbyło się pierwsze posiedzenie  Zespołu Interdyscyplinarnego  powołanego Zarządzeniem NR 168/11 Prezydenta Miasta Inowrocławia z dnia 1 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w Rodzinie (z późn. zm.) w związku z uchwałą nr XLVII/684/2010 Rady Miejskiej Inowrocławia  z dnia 19 października 2010 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wraz z uzasadnieniem oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu,
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Inowrocławiu,
 3. Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Inowrocławiu,
 4. Szkoła Podstawowa Nr 16 w Inowrocławiu,
 5. Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu,
 6. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie,
 7. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu,
 8. Sąd Rejonowy w Inowrocławiu,
 9. Straż Miejska w Inowrocławiu,
 10. Kujawskie Stowarzyszenie "Klub Abstynentów" w Inowrocławiu
 11. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Inowrocławiu

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.12.2011 10:26
Data ostatniej modyfikacji: 31.01.2018 11:46
Liczba wyświetleń: 2648

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacje 26.03.2015 13:39 Sebastian Templin
2 Informacje 26.01.2012 09:45 Sebastian Templin
3 Informacje 26.01.2012 09:44 Sebastian Templin
4 Informacje 26.01.2012 09:41 Sebastian Templin
5 Informacje 26.01.2012 09:40 Sebastian Templin
6 Informacje 26.01.2012 09:35 Sebastian Templin
7 Informacje 16.12.2011 10:31 Sebastian Templin
8 Informacje 16.12.2011 10:29 Sebastian Templin
9 Informacje 16.12.2011 10:28 Sebastian Templin
10 Informacje 16.12.2011 10:27 Sebastian Templin
11 Informacje 16.12.2011 10:26 Sebastian Templin