link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 927019
2012
drukuj

2012-05-07 07:35:47

2012


Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu „Aktywność się opłaca” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

„Aktywność się opłaca”

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 Program Operacyjny Kapitał Ludzki

 

Priorytet VII

Promocja integracji społecznej

 

Działanie 7.1

Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

 

Poddziałanie 7.1.1

Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznejInstytucja Pośrednicząca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Inststucja Wdrażająca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu 

Człowiek - najlepsza inwestycja


 

 

 I. Informacje ogólne:

 

1. Czas trwania projektu: od 4 maja do 29 listopada 2012 roku

2. Cel ogólny projektu: zapobieganie wykluczeniu społecznemu 128 klientek i 82 klientów MOPS Inowrocław w roku 2012.

3. Cele szczegółowe projektu to m.in.: wzrost aktywności zawodowej; wzrost kompetencji społecznych w zakresie: potrzebnym do samorealizacji i rozwoju osobistego oraz bycia aktywnym obywatelem, życia rodzinnego, komunikowania się i rozwiązywania problemów.

4. Narzędzia stosowane w ramach aktywnej integracji: kontrakty socjalne (185 osób) i Miejski Program Aktywności Lokalnej - MPAL (25 osób).

5. Grupa docelowa: osoby korzystające ze świadczeń MOPS w Inowrocławiu
i będące w wieku aktywności zawodowej.

6. Wartość projektu systemowego: 784 926,63 zł (w tym 82 417, 30 zł wkładu własnego).

 

                                                     II. Działania aktywizujące:

 

1. Kontrakty socjalne:

Kontrakty socjalne - realizacja w trzech modułach.

Moduł pierwszy - 50 bezrobotnych kobiet I 35 bezrobotnych meżczyzn, mających niski status na rynku pracy.

Planowane działania:

- udział w Klubie Integracji Społecznej,

- kursy zawodowe

- uzupełnienie lub zdobycie wykształcenia w formie zajęć szkolnych,

- trening motywacji do rozwoju zawodowego

- indywidualne konsultacje z zakresu marketingu personalnego

           

Moduł drugi – 64 osoby niepełnosprawne (30 kobiet i 34 mężczyzn), w tym: 17 osób z lekkim stopniem niepełnosprawności (9 kobiet i 8 mężczyzn), 47 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (21 kobiet i 26 mężczyzn).

Planowane działania:

- warsztaty komputerowe,

- warsztaty z zakresu komunikowania się i kreowania własnego wizerunku,

- warsztaty – pokonać stres pozytywnymi emocjami,

- indywidualne konsultacje pedagogiczne,

- indywidualne doradztwo zawodowe (dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności),

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy (dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności),

- kurs I pomocy przedmedycznej,

-warsztaty z zakresu edukacji obywatelskiej z elementami poradnictwa prawnego,

- warsztaty promocji zdrowia wraz z indywidualną konsultacją dietetyka,

 -piknik integracyjny - wyjazdowy (działanie o charakterze środowiskowym)

-spektakl teatralny (działanie o charakterze środowiskowym)

Moduł trzeci – 36 bezrobotnych kobiet i 10 kobiet nieaktywnych zawodowo, bezradnych w sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

Planowane działania:

- warsztaty: pokonać stres pozytywnymi emocjami,

 - warsztaty prawnicze z elementami edukacji obywatelskiej,

- trening wychowawczy,

- kurs I pomocy przedmedycznej,

- warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,

- wsparcie asystenta rodzinnego (15 kobiet),

- KGR (10 kobiet),

- indywidualne konsultacje pedagogiczne (11 osób),

- warsztaty komunikowania się i kreowania wizerunku,

- warsztaty domowej przedsiębiorczości,

 - warsztaty komputerowe,

- indywidualne doradztwo zawodowe,

- piknik integracyjny (działanie o charakterze środowiskowym),

- spotkanie edukacyjne (działanie o charakterze środowiskowym)

 

2.  Miejski Program Aktywności Lokalnej:

MPAL – 25 osób (12 kobiet i 13 mężczyzn) w wieku 15-25 lat z rodzin zagrożonych damoralizacją i wykluczeniem społecznym z powodu dziedziczenia biedy i uzależnienia od sytemu pomocy społecznej.

Planowanie działania:

- kurs I pomocy przedmedycznej,

- trening interpersonalny,

- indywidualne badanie orientacji zawodowej,

- warsztaty aktywnego spędzania wolnego czasu,

- warsztaty społeczne “ Kompas nastolatka”,

- warsztaty przygotowania do życia w rodzinie,

- trening psychodramy,

- warsztaty planowania kariery zawodowej,

- warsztaty komunikowania się i kreowania wizerunku,

- spotkanie z filmem (działanie o charakterze środowiskowym)

 

3. Pozostałe działania w ramach projektu:

W ramach zadania: zarządzanie projektem planowane są m.in. następujące działania:

- ogłoszenia prasowe,

- 4 spotkania informacyjne dla uczestników,

- opracowanie i wydruk naklejek, broszury,

- 4 spotkania podsumowujące,

- zakup: prezentera, fax-u z funkcją skanera,

- konferencja podsumowująca realizację projektu.

 

 

 

 

Wszystkie uczestniczki i uczestnicy będą mieli zapewnione podczas zajęć materiały dydaktyczne, catering oraz bilety jednorazowe MPK w celu dojazdu na zajęcia. W razie potrzeby uczestniczkom i uczestnikom zapewniona zostanie opieka nad dzieckiem/dziećmi oraz opłacone będą składki na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 07.05.2012 07:35
Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2012 08:06
Liczba wyświetleń: 1322

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 2012 07.05.2012 07:37 Sebastian Templin
2 2012 07.05.2012 07:35 Sebastian Templin