link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684682
Dodatek energetyczny
drukuj

2013-12-24 08:24:26

Dodatek energetyczny


DODATEK ENERGETYCZNY

dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy

Od dnia 01 stycznia 2014r. osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy mają  prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca, który spełnia łącznie następujące warunki:

1)  ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017r., poz. 180),

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym,

3)  zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej
w gospodarstwie domowym.

Wysokość limitu wynosi:

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;

2)1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.

Dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 10-tego każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym wypłaca się go do dnia 30 stycznia danego roku.

Dodatek energetyczny wynosi miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od dnia 1 maja 2020r. do dnia 30 kwietnia 2021r. dla gospodarstwa domowego:

1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi - 10,94 zł/miesiąc;

2) składającego się z 2 do 4 osób wynosi - 15,19 zł/miesiąc;

3 )składającego się z co najmniej 5 osób wynosi - 18,23 zł/miesiąc.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy złożyć stosowny wniosek w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90 lub w siedzibach terenowych zespołów pracy socjalnej.

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny przyznawany jest na wniosek osoby uprawnionej przez Prezydenta Miasta w drodze decyzji. Wniesienie odwolania od decyzji skutkuje wstrzymaniem wyplaty dodatku energetycznego.

Wnioskodawca jest obowiązany informować tut. Ośrodek każdej zmianie mającej wpływ na wypłatę dodatku energetycznego.


Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 24.12.2013 07:24
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2020 12:32
Liczba wyświetleń: 7220

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatek energetyczny 07.05.2020 10:36 Sebastian Templin
2 Dodatek energetyczny 24.05.2019 09:42 Sebastian Templin
3 Dodatek energetyczny 06.05.2019 10:39 Sebastian Templin
4 Dodatek energetyczny 10.07.2018 12:01 Sebastian Templin
5 Dodatek energetyczny 07.05.2018 07:41 Sebastian Templin
6 Dodatek energetyczny 20.04.2018 12:48 Sebastian Templin
7 Dodatek energetyczny 20.04.2018 12:47 Sebastian Templin
8 Dodatek energetyczny 02.02.2018 06:43 Sebastian Templin
9 Dodatek energetyczny 25.01.2018 10:34 Sebastian Templin
10 Dodatek energetyczny 23.05.2016 06:46 Sebastian Templin
11 Dodatek energetyczny 06.05.2015 10:13 Sebastian Templin
12 Dodatek energetyczny 06.05.2015 10:11 Sebastian Templin
13 Dodatek energetyczny 03.03.2014 09:24 Sebastian Templin
14 Dodatek energetyczny 10.01.2014 11:11 Sebastian Templin
15 Dodatek energetyczny 10.01.2014 11:11 Sebastian Templin
16 Dodatek energetyczny 27.12.2013 10:26 Sebastian Templin
17 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:52 Sebastian Templin
18 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:51 Sebastian Templin
19 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:50 Sebastian Templin
20 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:49 Sebastian Templin
21 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:47 Sebastian Templin
22 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:44 Sebastian Templin
23 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:32 Sebastian Templin
24 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:31 Sebastian Templin
25 Dodatek energetyczny 24.12.2013 07:26 Sebastian Templin
26 Dodatek energetyczny 24.12.2013 07:24 Sebastian Templin