link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1444419
Program Rewitalizacji Społecznej
drukuj

2014-01-09 13:44:33

Program Rewitalizacji Społecznej
Człowiek - najlepsza inwestycjaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje

Program Rewitalizacji Społecznej pt. “Razem łatwiej” w partnerstwie z:

Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu i

Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Bydgoszczy,

w ramach projektu systemowego pn. “Rewitalizacja społeczna”

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach


Europejskiego Funduszu Społecznego,
Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,


Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznejI. Informacje ogólne:1. Czas trwania projektu: od 01 grudnia 2013r. do 30 listopada 2014r.

2. Cel ogólny: Przeciwdziałanie rozwojowi negatywnych tendencji społecznych, w tym wykluczeniu społecznemu u 126 mieszkańców i ich rodzin z obszarów rewitalizacji wyznaczonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2008-2015, w tym poprzez szkolenia 40 pracowników Lidera i Partnerów w okresie XII.2013-XI.2014r.

3. Cele szczegółowe:

- zwiększenie aktywności społecznej i prozawodowej u 126 uczestników – mieszkańców 3 obszarów rewitalizacji,

- wzmocnienie rodzin w pełnieniu ich podstawowych funkcji: ekonomicznej, opiekuńczo-wychowawczej i socjalizacyjnej,

- wzrost świadomości młodzieży w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, umiejętności aktywnego spędzania czasu wolnego oraz podejmowania zachowań prospołecznych,

- zwiększenie kompetencji osób niepełnosprawnych w zakresie obsługi komputera oraz wzrost ich integracji społecznej,

- zwiększenie kompetencji pracowników Lidera i Partnerów oraz przydatnych umiejętności względem pełnionych funkcji zawodowych i na rzecz projektu.

4. Grupa docelowa:

- 66 rodzin dysfunkcyjnych, w tym wymagających wsparcia w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, w których zaburzona jest komunikacja pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny, wystepuje m.in problem: bezrobocia, niewydolności opiekuńczo-wychowawczej rodzica lub rodziców, uzależnienia,

- 30 osób starszych i niepełnosprawnych-mieszkańcy mieszkań chronionych (instytucja znajdująca sie na obszarze objętym rewitalizacją)

- 30 osób w wieku 15-25 lat – młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym,

- 40 pracowników Lidera i Partnerów

6. Wartość Programu Rewitalizacji Społecznej: 1 004 854,24zł

 

II. Działania aktywizujące:


1. Działania na rzecz rodzin:


- grupa wsparcia dla rodziców

- warsztaty domowej przedsiębiorczości

- terapia par

- warsztaty filcowania

- warsztaty tworzenia biżuterii

- warsztaty osobistego wizerunku, w tym wykonanie indywidualnego makijażu, fryzury, porada dietetyka oraz wykonanie indywidualnej sesji zdjęciowej

- szkolenie z zakresu obsługi komputera połączone z bezpieczeństwem w sieci

- animatorzy na placach zabawach

 

2. Działania na rzecz młodzieży:


- warsztaty z zakresu przygotowania do życia w rodzinie

- zajęcia socjoterapeutyczne

- grupy zainteresowań-warsztaty filmowe, warsztaty fotograficzne, warsztaty plastyczne

- organizacja czasu wolnego- wyjścia na kręgielnię, do kina, zajęcia z zumby i crossfit

- integracja międzypokoleniowa, w tym zajęcia kulinarne, wyjazdy, spotkania edukacyjne

- spotkania tematyczne


3. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych:

 

 

- zajęcia terapeutyczno-integracyjne w wyposażonym pomieszczeniu integracyjnym mieszkań chronionych

- warsztaty komputerowe w powstałej i wyposażonej salce komputerowej

- spotkania tematyczne: historia Inowrocławia, prawo lokalowe, uzależnienia

- integracja międzypokoleniowa, w tym zajęcia kulinarne, wyjazdy, spotkania edukacyjne4. Działania na rzecz pracowników Lidera i Partnerów:

- nauka języka migowego

- efektywna organizacja czasu wolnego na stanowisku pracy

- superwizje dla pracowników socjalnychW ramach zadania: promocja projektu planowane są m.in. następujące działania:

- ogłoszenia prasowe, spoty radiowe, spoty w telewizji

- opracowanie i wydruk naklejek, broszur, plakatów, ulotek, roll-up

- utworzenie interaktywnej strony internetowej oraz profilu na Facebooku

- zorganizowanie pikniku promującego projekt

- konferencja podsumowująca realizację projektu.


Wszystkie uczestniczki i uczestnicy będą mieli zapewnione podczas zajęć materiały szkoleniowe oraz catering, a także będą mieli zwrócone koszty dojazdu na zajęcia. Na czas trwania zajęć zapewniona zostanie opieka nad dzieckiem/dziećmi oraz ubezpieczenie.

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 09.01.2014 12:44
Data ostatniej modyfikacji: 09.01.2014 13:23
Liczba wyświetleń: 4031

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Program Rewitalizacji Społecznej 09.01.2014 13:23 Sebastian Templin
2 Program Rewitalizacji Społecznej 09.01.2014 13:05 Sebastian Templin
3 Program Rewitalizacji Społecznej 09.01.2014 13:05 Sebastian Templin
4 Program Rewitalizacji Społecznej 09.01.2014 13:04 Sebastian Templin
5 Program Rewitalizacji Społecznej 09.01.2014 13:01 Sebastian Templin
6 Program Rewitalizacji Społecznej 09.01.2014 13:00 Sebastian Templin
7 Program Rewitalizacji Społecznej 09.01.2014 12:49 Sebastian Templin
8 Program Rewitalizacji Społecznej 09.01.2014 12:48 Sebastian Templin
9 Program Rewitalizacji Społecznej 09.01.2014 12:44 Sebastian Templin