link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 926947
Zatrudnienie
drukuj

2018-01-15 09:34:06

Zatrudnienie


Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

(Beneficjent: Miasto Inowrocław)
,,Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław – rozszerzenie działalności”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach

Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo

Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania społecznego 15 osób niesamodzielnych (10K i 5M), w tym starszych i z niepełnosprawnościami – mieszkańców Inowrocławia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i wsparcie 6 miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu poprzez zapewnienie usług opiekuńczych oraz indywidualnej rehabilitacji ruchowej w miejscu zamieszkania, a także poprzez świadczenie grupowego wsparcia w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i poprawy kondycji fizycznej dla uczestników i uczestniczek projektu oraz 25 osób z ich otoczenia w okresie 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

 

W związku z realizacją projektu konkursowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu zatrudni 4 kandydatów do pracy na umowę cywilno-prawną lub umowę o pracę na stanowisku opiekuna środowiskowego

 

Do realizacji zadania będą zaangażowane osoby, które posiadają kwalifikacje do świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (zgodnie ze stosowanymi rozporządzeniami), posiadające co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie zawodowe na tym samym lub podobnym stanowisku pracy. W ramach doświadczenia osoby będą musiały przedstawić referencje związane ze świadczeniem usług lub pracą z osobami niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi.

 

Przewidywany termin zatrudnienia: od 01.03.2018 r. – 29.11.2019 r.

15 uczestników projektu będzie korzystać z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, realizowanych na terenie miasta Inowrocławia, w mieszkaniach osób będących uczestnikami projektu.

Do zakresu czynności wykonywanych przez opiekunów będą należeć: - usługi zwykłe: pielęgnacyjne (np. pomoc w utrzymaniu higieny osobistej), gospodarcze (np. sprzątanie, pranie), żywieniowe (np. przygotowanie posiłków), organizacyjne (np. umawianie wizyt lekarskich); - specjalistyczne usługi opiekuńcze: podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym uczenie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych; usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu świadczone np. przez pielęgniarki, jako szczególny rodzaj usług dostosowanych do rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (52) 35 622 55 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, Inowrocław, pokój 21.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 15.01.2018 09:34
Data ostatniej modyfikacji: 15.01.2018 09:35
Liczba wyświetleń: 165

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Zatrudnienie 15.01.2018 09:35 Sebastian Templin
2 Zatrudnienie 15.01.2018 09:35 Sebastian Templin
3 Zatrudnienie 15.01.2018 09:35 Sebastian Templin
4 Zatrudnienie 15.01.2018 09:34 Sebastian Templin