link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2308621
Informacja dla osób doświadczających trudności w komunikowaniu się
drukuj

2012-06-11 07:46:15

Informacja


 

Informacja dla  osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu uprzejmie  informuje, że na mocy  przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn.zm) od dnia 1 kwietnia 2012 roku osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, zwane dalej „osobami uprawnionymi” i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w tut. Ośrodku, poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się,  w szczególności :

- poczty elektronicznej – adres e- mail : sekretariat@mopsinowroclaw.samorzady.pl

- faksów – nr faksu : ( 52) 355 24 50

                - przesyłania wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS na numer

                   ( 52) 357 34 89

Miejski Ośrodek Pomocy  Społecznej w Inowrocławiu zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM ( polski język migowy),  SJM ( system językowo-migowy),  SKOGN ( sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych), zwanych dalej świadczeniem.

Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. , Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).

W celu uzyskania świadczenia osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie ( np. pisemnie na adres : Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, telefonicznie pod numerem : (52) 357 10 31  wewnętrzny 40,  za pomocą e- maila,  faksu, elektronicznej skrzynki podawczej (ESP),  itp.) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Po dokonaniu zgłoszenia , o którym mowa wyżej MOPS w Inowrocławiu  jest zobowiązany do zapewnienia obsługi osoby uprawnionej, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym, na zasadach określonych w powołanej ustawie.

W przypadku braku możliwości realizacji  świadczenia Ośrodek zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

W kontaktach z MOPS w Inowrocławiu osoba uprawniona ma prawo także do skorzystania z pomocy osoby przybranej . Osoba przybrana to osoba, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej i innych podmiotach, o których mowa w ustawie. W przypadku skorzystania przez osoby uprawnione z tej formy nie wymaga  się  przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM, SJM lub SKOGN przez osoby przybrane.

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 11.06.2012 07:46
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 7280

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował