link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2352848
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024
drukuj

2024-03-04 13:22:50

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024


Miasto Inowrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przystąpiło do wdrożenia Programu pn.

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Adresatami Programu są:

1) dzieci do 16. roku życia posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

  1. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  2. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późń. zm.).

Miejsce realizacji: miasto Inowrocław

Grupa docelowa: wsparciem zostaną objęte 42 osoby niepełnosprawne, mieszkańcy Inowrocławia, z tego 34 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności (w tym 27 osób  z niepełnosprawnością sprzężoną) i 6 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz 2 dzieci w wieku do 16 r.ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wsparcie asystenta świadczone jest przez 7 dni w tygodniu a limit godzin uzależniony jest
od stopnia niepełnosprawności – zgodnie z założeniami Programu.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w: 1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, 2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem
w wybrane przez uczestnika miejsca, 3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury, 5) zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci
z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wsparcie będzie realizowane do 31.12.2023 r.

Środki z Funduszu na realizację zadania wynoszą: 955 485 zł

Realizatorem Programu będzie Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”.

Osoby zainteresowane usługami AOON mogą od dnia 04 kwietnia 2023 r. zgłaszać się bezpośrednio do koordynatora w siedzibie Stowarzyszenia (sekretariat) w celu wypełnienia karty zgłoszenia (wraz z kopią zaświadczenia o stopniu niepełnosprawności) oraz podpisania zgody na przetwarzanie danych.

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 04.03.2024 13:22
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2024 13:25
Liczba wyświetleń: 281

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2024 04.03.2024 13:22 Sebastian Templin