link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1929499
Klub Integracji Społecznej
drukuj

2017-05-24 14:03:21

Klub Integracji Społecznej


Klub Integracji Społecznej

Klub Integracji Społecznej powołany w 2013 roku w ramach struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu umożliwia podejmowanie działań wspierających wobec mieszkańców Inowrocławia, w tym klientów Ośrodka, mających trudności w rozwiązywaniu problemów uniemożliwiających lub ograniczających ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Działania aktywizacyjne w ramach Klubu zależne są od zgłaszanych potrzeb potencjalnych kandydatów na uczestników i możliwości sfinansowania kosztów odpowiednich zajęć.  

W  roku 2017 zakładamy współpracę z 15 – osobową grupą uczestników m.in. przez:

- grupę wsparcia  służącą wymianie doświadczeń,  rozwiązywaniu problemów i wzrostowi poczucia własnej wartości,

- zajęcia terapeutyczne służące profilaktyce uzależnień,

- zajęcia z zakresu obsługi komputera (m.in. nauka sporządzania pism urzędowych, obsługa Internetu, wyszukiwanie ofert pracy),

- warsztaty prawnicze (problematyka zajęć uzależniona od indywidualnych potrzeb uczestników, tj. prawo rodzinne, lokalowe, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych),

- cykliczne spotkania z pracownikami socjalnymi w zakresie kompetencji społecznych (spędzanie czasu wolnego, rozwiązywanie problemów i konfliktów, uczestnictwo w życiu społecznym, integracja ze społecznością lokalną),

- spotkania z doradcą zawodowym/pośrednikiem pracy.

Działalność Klubu w kolejnych latach może być rozbudowana, o ile będzie możliwe utworzenie grup tematycznych wychodzących naprzeciw potrzebom i pomysłom  osób zainteresowanych.

Warunkiem działalności w ramach Klubu Integracji Społecznej jest posiadanie środków finansowych, ponieważ Klub jako część składowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu nie posiada wyodrębnionej kadry. W tym roku zajęcia z klubowiczami prowadzić będą specjaliści Ośrodka. 

 

Osoby chętne do udziału w Klubie zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, pokój 29 (tel. 52 356 22/64) lub do pracownika socjalnego w rejonie zamieszkania.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 24.05.2017 13:03
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2017 13:11
Liczba wyświetleń: 2426

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Klub Integracji Społecznej 24.05.2017 13:10 Sebastian Templin
2 Klub Integracji Społecznej 24.05.2017 13:04 Sebastian Templin
3 Klub Integracji Społecznej 24.05.2017 13:03 Sebastian Templin
4 Klub Integracji Społecznej 24.05.2017 13:03 Sebastian Templin