link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2308635
Kujawsko - Pomorska Teleopieka
drukuj

2023-01-03 14:45:47

Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego


REKRUTACJA

 

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu zaprasza osoby niesamodzielne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020.

Oferowana forma wsparcia to usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego.

 

Wiecej informacji na stronie ROPS Tor

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 03.01.2023 14:45
Data ostatniej modyfikacji: 03.01.2023 14:55
Liczba wyświetleń: 1144

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego 03.01.2023 14:52 Sebastian Templin
2 Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego 03.01.2023 14:52 Sebastian Templin
3 Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego 03.01.2023 14:48 Sebastian Templin
4 Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego 03.01.2023 14:47 Sebastian Templin
5 Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego 03.01.2023 14:45 Sebastian Templin
drukuj

2021-03-29 12:18:32

Kujawsko-Pomorska Teleopieka


Projekt Partnerski - ,, Kujawsko – Pomorska Teleopieka”

Województwo Kujawsko-Pomorskie w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. i z Gminą Miasto Inowrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu oraz gminami województwa kujawsko-pomorskiego realizuje w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 r. projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”

Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014- 2020, Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych

Całkowita wartość projektu: 19 065 714,81

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 16 205 857,53 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w postaci pomocy sąsiedzkiej, wolontariatu opiekuńczego przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii takich jak teleopieka dla 3000 potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu mieszkańców województwa kujawsko – pomorskiego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2023 r.

Miejsce realizacji: województwo kujawsko – pomorskie

Realizator projektu w mieście Inowrocław: Gmina Miasto Inowrocław - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu

Grupa docelowa: 106 osób mieszkańców miasta Inowrocławia, potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, tj. takich, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego. W rama Projektu zaplanowane zostanie wsparcie w następującym zakresie: świadczenie usług teleopieki, świadczenie usługi pomocy sąsiedzkiej, świadczenie wolontariatu opiekuńczego.

Planowany termin rekrutacji do udziału w projekcie: po 05.05.2021, wszelkie informacje dotyczące realizacji projektu można uzyskać pod nr telefonu 52 356 22 34, 52 356 22 64

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu informuje, że ruszyła rekrutacja do projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie mogą składać formularze zgłoszeniowe:

  • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90; w dni robocze od poniedziałku do piątku (9:00 – 14:00), pokój 29,
  • pocztą na adres Ośrodka (z dopiskiem „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”),
  • skanem na adres mailowy: efs@mopsinowroclaw.samorzady.pl

 

Dokumenty w formie regulaminu rekrutacji i formularza zgłoszeniowego dostępne są:

  • w wersji elektronicznej na stronie mopsinowroclaw.samorzady.pl w zakładce Kujawsko-Pomorska Teleopieka,
  • w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka, przy ul. Św, Ducha 90 i w 7 Terenowych Zespołach Pracy Socjalnej oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta.

 

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa, co ułatwi Państwu wypełnienie formularza.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 29.03.2021 12:18
Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2021 11:15
Liczba wyświetleń: 2820

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Kujawsko-Pomorska Teleopieka 06.05.2021 11:13 Sebastian Templin
2 Kujawsko-Pomorska Teleopieka 06.05.2021 11:03 Sebastian Templin
3 Kujawsko-Pomorska Teleopieka 06.05.2021 11:01 Sebastian Templin
4 Kujawsko-Pomorska Teleopieka 20.04.2021 14:33 Sebastian Templin
5 Kujawsko-Pomorska Teleopieka 29.03.2021 12:43 Sebastian Templin
6 Kujawsko-Pomorska Teleopieka 29.03.2021 12:18 Sebastian Templin