link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2308613
Dział Usług Opiekuńczych
drukuj

2018-02-16 07:50:01

Dział Usług Opiekuńczych


Zakres świadczonej pomocy usługowej:

 

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych w miejscu zamieszkania przyznawanych w drodze decyzji administracyjnej.

Usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, zapewnia się dostosowanie ich do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, przy uwzględnieniu zaleceń lekarza w tym zakresie, oraz zapewnia się ich świadczenie przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

 

Usługi opiekuńcze wykonywane są przez opiekunki tutejszego Ośrodka w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.

 

Tryb postępowania w sprawach o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych:

 

1. Zgłoszenie potrzeby pracownikowi socjalnemu w formie pisemnej, telefonicznej lub innej celem uzgodnienia daty przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Numery telefonów Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej:

 

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 – ul Dworcowa 35 52 356-84-55

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 - ul. Słoneczna 20 52 353-72-13

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 - ul. Czarneckiego 15 52 355-20-08

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 – ul. Dworcowa 31 52 357-40-77

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 5 – ul. Szarych Szeregów 2 52 353-99-76

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 6 – ul. Okrężna 79 52 357-99-51

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 7 – ul. Czarneckiego 15 52 357-64-87

w godzinach od 7.30-10.00 oraz od 14.00-15.30.


2. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustalenie zakresu usług.

 

3. Przyznanie usług potwierdza decyzja administracyjna, która określa zakres i stawkę godzinową.

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze *

- stawka godzinowa za usługi opiekuńcze w 2024r. - 56,40 zł

 

* Zatwierdzona uchwałą Nr VII/67/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.04.2011r. Nr 93 poz. 701).

 

 

Tabela odplatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze **

 

Dochód osoby samotnie gospodarującej lub przypadający na osobę w rodzinie:

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalone od ceny specjalistycznej usługi za 1 godzinę zegarową dla:

osoby samotnie gospodarującej

osoby w rodzinie

do 100% kwoty kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

 

nieodpłatnie

 

nieodpłatnie

powyżej 100% do 220%

1,5%

3,5%

powyżej 220% do 250%

10%

15%

powyżej 250% do 300%

15%

25%

powyżej 300% do 400%

30%

45%

powyżej 400% do 500%

50%

65%

powyżej 500% do 600%

75%

85%

powyżej 600%

100%

100%

- cena 1 godziny sepcjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2024r. - 50,93 zł

 

** zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w spawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

 

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 52 356-22-41

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.02.2018 07:50
Data ostatniej modyfikacji: 04.03.2024 11:58
Liczba wyświetleń: 7364

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dział Usług Opiekuńczych 04.03.2024 11:16 Sebastian Templin
2 Dział Usług Opiekuńczych 04.03.2024 11:15 Sebastian Templin
3 Dział Usług Opiekuńczych 04.03.2024 09:54 Sebastian Templin
4 Dział Usług Opiekuńczych 20.10.2020 08:22 Sebastian Templin
5 Dział Usług Opiekuńczych 16.02.2018 08:10 Sebastian Templin
6 Dział Usług Opiekuńczych 16.02.2018 08:09 Sebastian Templin
7 Dział Usług Opiekuńczych 16.02.2018 08:07 Sebastian Templin
8 Dział Usług Opiekuńczych 16.02.2018 08:06 Sebastian Templin
9 Dział Usług Opiekuńczych 16.02.2018 07:50 Sebastian Templin