link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1929477
Dział Usług Opiekuńczych
drukuj

2018-02-16 07:50:01

Dział Usług Opiekuńczych


Zakres świadczonej pomocy usługowej:

 

  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania,

  • specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania

Osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione lub rodzina nie jest w stanie takiej pomocy zapewnić, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych sprawowanych w miejscu zamieszkania przyznawanych w drodze decyzji administracyjnej.

Usługi opiekuńcze sprawowane w miejscu zamieszkania obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Przy świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, zapewnia się dostosowanie ich do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, przy uwzględnieniu zaleceń lekarza w tym zakresie, oraz zapewnia się ich świadczenie przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem.

 

Usługi opiekuńcze wykonywane są przez opiekunki tutejszego Ośrodka w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 – 15.30.

 

Tryb postępowania w sprawach o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych:

 

1. Zgłoszenie potrzeby pracownikowi socjalnemu w formie pisemnej, telefonicznej lub innej celem uzgodnienia daty przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Numery telefonów Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej:

 

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 1 – al. H. Sienkiewicza 1 52 356-84-55

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 2 - ul. Słoneczna 20 52 353-72-13

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 3 - ul. Czarneckiego 15 52 355-20-08

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 4 – ul. Dworcowa 31 52 357-40-77

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 5 – ul. Szarych Szeregów 2 52 353-99-76

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 6 – ul. Okrężna 79 52 357-99-51

Terenowy Zespół Pracy Socjalnej Nr 7 – ul. Czarneckiego 15 52 357-64-87

w godzinach od 7.30-10.00 oraz od 14.00-15.30.


2. Przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego i ustalenie zakresu usług.

 

3. Przyznanie usług potwierdza decyzja administracyjna, która określa zakres i stawkę godzinową.

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze *

- stawka godzinowa za usługi opiekuńcze w 2020r. - 34,40 zł

 

* Zatwierdzona uchwałą Nr VII/67/2011 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne uslugi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15.04.2011r. Nr 93 poz. 701).

 

 

Tabela odplatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze **

- cena 1 godziny sepcjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2020r. - 34,41 zł

 

** zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w spawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r., Nr 189 poz. 1598 z późn. zm.).

 

 

Szczegółowe informacje pod nr telefonu 52 356-22-41

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.02.2018 06:50
Data ostatniej modyfikacji: 20.10.2020 07:22
Liczba wyświetleń: 5965

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dział Usług Opiekuńczych 16.02.2018 07:10 Sebastian Templin
2 Dział Usług Opiekuńczych 16.02.2018 07:09 Sebastian Templin
3 Dział Usług Opiekuńczych 16.02.2018 07:07 Sebastian Templin
4 Dział Usług Opiekuńczych 16.02.2018 07:06 Sebastian Templin
5 Dział Usług Opiekuńczych 16.02.2018 06:50 Sebastian Templin