link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1929492
Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Data Redaktor Zmiana
24.01.2023 07:35:05 Sebastian Templin Dodany załącznik do artykułu Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
24.01.2023 07:34:56 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
24.01.2023 07:32:06 Sebastian Templin Dodany załącznik do artykułu Dodatek Elektryczny
24.01.2023 07:31:05 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł Dodatek Elektryczny
24.01.2023 07:29:06 Sebastian Templin Dodany załącznik Wniosek - zwrot VAT do artykułu REFUNDACJA PODATKU VAT
17.01.2023 12:30:35 Anna Nawrocka Dodany załącznik Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
17.01.2023 12:30:15 Anna Nawrocka Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023
11.01.2023 13:27:43 Sebastian Templin Edytowano artykuł REFUNDACJA PODATKU VAT
11.01.2023 13:27:06 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł REFUNDACJA PODATKU VAT
10.01.2023 13:29:31 Anna Nawrocka Dodany załącznik INFORAMCJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W CZĘŚCI 1 i 3, I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 2 do artykułu „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Inowrocław w 2023 r.”
05.01.2023 12:24:30 Sebastian Templin Edytowano artykuł Instytucjonalna gotowość
05.01.2023 12:23:36 Sebastian Templin Edytowano artykuł Usługi opiekuńcze MOPS Inowrocław - rozszerzenie działalności III
05.01.2023 12:22:07 Sebastian Templin Edytowano artykuł Instytucjonalna gotowość
05.01.2023 12:21:40 Sebastian Templin Edytowano artykuł Instytucjonalna gotowość
05.01.2023 12:20:12 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł Instytucjonalna gotowość
03.01.2023 13:55:50 Sebastian Templin Edytowano artykuł Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego
03.01.2023 13:52:51 Sebastian Templin Edytowano artykuł Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego
03.01.2023 13:52:05 Sebastian Templin Edytowano artykuł Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego
03.01.2023 13:48:18 Sebastian Templin Edytowano artykuł Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego
03.01.2023 13:47:36 Sebastian Templin Edytowano artykuł Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego
03.01.2023 13:45:47 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł Rekrutacja - Projekt „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – usługi pomocy sąsiedzkiej i wolontariatu opiekuńczego
29.12.2022 14:21:20 Anna Nawrocka Dodany załącznik Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
22.12.2022 14:03:34 Anna Nawrocka Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Inowrocław w 2023 r.”
22.12.2022 07:13:19 Anna Nawrocka Dodany załącznik Kwota, jąką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do artykułu „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Inowrocław w 2023 r.”
21.12.2022 11:59:56 Anna Nawrocka Dodany załącznik informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r.”
15.12.2022 14:20:51 Anna Nawrocka Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
15.12.2022 12:40:44 Sebastian Templin Edytowano artykuł Harmonogram
15.12.2022 12:40:25 Sebastian Templin Edytowano artykuł Harmonogram
14.12.2022 14:01:21 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 2- JOW - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (edytowalny) do artykułu „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Inowrocław w 2023 r.”
14.12.2022 14:01:09 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 1 - FORMLUARZ OFERTOWY (edytowalny) do artykułu „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Inowrocław w 2023 r.”
14.12.2022 14:00:54 Anna Nawrocka Dodany załącznik Załączniki nr 1-4 do SWZ do artykułu „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Inowrocław w 2023 r.”
14.12.2022 14:00:37 Anna Nawrocka Dodany załącznik SWZ do artykułu „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Inowrocław w 2023 r.”
14.12.2022 14:00:19 Anna Nawrocka Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Inowrocław w 2023 r.”
14.12.2022 08:52:33 Anna Nawrocka Dodany załącznik Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
12.12.2022 13:10:56 Anna Nawrocka Dodany załącznik SWZ po zmianie do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
12.12.2022 13:10:37 Anna Nawrocka Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu po zmianie do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
10.12.2022 08:40:35 Anna Nawrocka Dodany nowy artykuł „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Inowrocław w 2023 r.”
10.12.2022 08:39:39 Anna Nawrocka Usunięto artykuł „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Inowrocław w 2023 r.” z kategorii Terenowe Zespoły Pracy Socjalnej
10.12.2022 08:38:32 Anna Nawrocka Dodany nowy artykuł
08.12.2022 13:46:29 Anna Nawrocka Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r.”
07.12.2022 13:05:47 Anna Nawrocka Dodany załącznik Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2023 r.”
07.12.2022 12:11:47 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 5 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (edytowalny) do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
07.12.2022 12:11:33 Anna Nawrocka Usunięty załącznik zał. 5 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (edytowalny) z artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
07.12.2022 12:08:13 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 5 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (edytowalny) do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
07.12.2022 12:07:20 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 2- JOW - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (edytowalny) do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
07.12.2022 12:07:06 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 1 - FORMLUARZ OFERTOWY (edytowalny) do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
07.12.2022 12:06:53 Anna Nawrocka Dodany załącznik Załączniki nr 1-5 do SWZ do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
07.12.2022 12:06:36 Anna Nawrocka Dodany załącznik SWZ do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
07.12.2022 12:06:23 Anna Nawrocka Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”
01.12.2022 08:01:15 Anna Nawrocka Dodany nowy artykuł „GORĄCE POSIŁKI W 2023 R.”