link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1684694
Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Data Redaktor Zmiana
25.01.2022 08:49:57 Anna Nawrocka Dodany nowy artykuł „Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi”
25.01.2022 07:44:35 Anna Nawrocka Dodany załącznik Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r. aktualizacja z 25.01.2022 r. do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r. aktualizacja z 25.01.2022 r.
25.01.2022 07:43:41 Anna Nawrocka Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 r. aktualizacja z 25.01.2022 r.
21.01.2022 11:37:44 Anna Nawrocka Dodany załącznik Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do artykułu „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
19.01.2022 14:20:58 Anna Nawrocka Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu oferty i uniewaznieniu postępowania do artykułu „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Miasto Inowrocław w 2022 r.”
17.01.2022 07:50:55 Sebastian Templin Edytowano artykuł Informacja
17.01.2022 07:50:21 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł Informacja
14.01.2022 13:01:15 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 8 - Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie (edytowalny) do artykułu „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
14.01.2022 13:00:53 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 7 - Link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania do artykułu „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
14.01.2022 13:00:37 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 6 -WYKAZ OSÓB (edytowalny) do artykułu „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
14.01.2022 13:00:05 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 5 -WYKAZ USŁUG (edytowalny) do artykułu „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
14.01.2022 12:59:45 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 4 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (edytowalny) do artykułu „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
14.01.2022 12:59:26 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 3 - WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY do artykułu „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
14.01.2022 12:59:06 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 2- JOW - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (edytowalny) do artykułu „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
14.01.2022 12:58:45 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 1 - FORMLUARZ OFERTOWY (edytowalny) do artykułu „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
14.01.2022 12:58:28 Anna Nawrocka Dodany załącznik SWZ do artykułu „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
14.01.2022 12:57:57 Anna Nawrocka Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
12.01.2022 12:44:54 Anna Nawrocka Dodany załącznik INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2022 R.”
11.01.2022 14:18:58 Anna Nawrocka Dodany nowy artykuł „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W 2022 R.”
11.01.2022 08:20:48 Sebastian Templin Dodany załącznik klauzula informacyjna - dodatek osłonowy do artykułu Dodatek osłonowy
11.01.2022 08:18:52 Sebastian Templin Edytowano artykuł Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy
11.01.2022 08:16:30 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy
10.01.2022 12:25:11 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł Harmonogram wypłat 2022
10.01.2022 12:07:55 Anna Nawrocka Dodany załącznik Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022 do artykułu Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
10.01.2022 12:07:24 Anna Nawrocka Dodany nowy artykuł Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022
05.01.2022 13:06:29 Sebastian Templin Dodany załącznik Wniosek dodatek osłonowy do artykułu Dodatek osłonowy
05.01.2022 12:56:11 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł Dodatek osłonowy
05.01.2022 10:26:18 Anna Nawrocka Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2022 R.”
04.01.2022 12:47:36 Anna Nawrocka Dodany załącznik Informacja o uniewaznieniu postępowania do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”
04.01.2022 11:46:14 Anna Nawrocka Dodany załącznik Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamowienia do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2022 R.”
03.01.2022 13:16:56 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł Nowe kryteria dochodowe
03.01.2022 13:13:25 Sebastian Templin Edytowano artykuł Świadczenia społeczne
03.01.2022 12:46:39 Anna Nawrocka Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”
31.12.2021 10:25:47 Anna Nawrocka Dodany załącznik Kwota, jąką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamowienia do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”
30.12.2021 14:53:06 Anna Nawrocka Dodany załącznik Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dotyczące wyjaśnienia treści SWZ do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”
30.12.2021 11:09:16 Sebastian Templin Dodany załącznik Karta rekrutacyjna dla kandydata do projektu do artykułu KLUB AKTYWNEJ RODZINY
28.12.2021 15:32:35 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 5 - ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY (edytowalny) do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2022 R.”
28.12.2021 15:31:34 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 4 - link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania (edytowalny) do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2022 R.”
28.12.2021 15:31:06 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 3 - WZÓR PROJEKTOWANYCH POSTANOWIEŃ UMOWY do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2022 R.”
28.12.2021 15:30:33 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 2- JOW - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY (edytowalny) do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2022 R.”
28.12.2021 15:28:20 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 1 - FORMLUARZ OFERTOWY (edytowalny) do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2022 R.”
28.12.2021 15:27:36 Anna Nawrocka Dodany załącznik SWZ do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2022 R.”
28.12.2021 15:27:17 Anna Nawrocka Dodany załącznik Ogłoszenie o zamówieniu do artykułu „GORĄCE POSIŁKI W 2022 R.”
28.12.2021 13:10:54 Anna Nawrocka Dodany załącznik Informacja o unieważnieniu postępowania do artykułu „Gorące posiłki w 2022 r.”
28.12.2021 10:47:54 Anna Nawrocka Dodany nowy artykuł „GORĄCE POSIŁKI W 2022 R.”
27.12.2021 09:45:55 Anna Nawrocka Dodany załącznik SWZ do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”
24.12.2021 11:19:16 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 8 - oświadczenie wykonawców występujących wspólnie do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”
24.12.2021 11:19:00 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 7 - link do postępowania na miniPortalu oraz ID postępowania (edytowalny) do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”
24.12.2021 11:18:22 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 6 -WYKAZ OSÓB do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”
24.12.2021 11:18:02 Anna Nawrocka Dodany załącznik zał. 5 -WYKAZ USŁUG do artykułu „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r.”