link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 881671
Rejestr
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Data Redaktor Zmiana
29.05.2012 08:44:25 Sebastian Templin Edytowano artykuł Pliki do pobrania
29.05.2012 08:43:36 Sebastian Templin Dodany załącznik USTAWA z 29.07.2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:43:23 Sebastian Templin Dodany załącznik Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy z 10.06.2010r. do artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:42:56 Sebastian Templin Dodany załącznik Rozporządzenie z 13.09.2011r. w sprawie procedury Niebieskie Karty do artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:42:50 Sebastian Templin Usunięty załącznik z artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:42:41 Sebastian Templin Dodany załącznik do artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:42:25 Sebastian Templin Dodany załącznik Zaświadczenie lekarskie do artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:42:03 Sebastian Templin Usunięty załącznik Za z artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:41:56 Sebastian Templin Dodany załącznik Za do artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:41:46 Sebastian Templin Dodany załącznik Niebieska karta D do artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:41:29 Sebastian Templin Dodany załącznik Nienieska karta C do artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:41:12 Sebastian Templin Dodany załącznik Niebieska karta B do artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:40:41 Sebastian Templin Dodany załącznik Niebieska karta A do artykułu Pliki do pobrania
29.05.2012 08:39:13 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł Pliki do pobrania
28.05.2012 14:55:04 Sebastian Templin Dodany załącznik informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej do artykułu 02/2012
24.05.2012 15:17:41 EFS EFS Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę gastronomiczną
24.05.2012 15:02:30 EFS EFS Dodany nowy artykuł ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę artykułów papierniczo - biurowych
22.05.2012 12:51:44 EFS EFS Dodany załącznik 6) wyjaśnienie treści siwz - 22.05.2012r. do artykułu 03/2012
21.05.2012 12:00:20 EFS EFS Dodany załącznik 5) zmiana treści siwz - 21.05.2012r. do artykułu 03/2012
21.05.2012 10:26:08 EFS EFS Dodany załącznik 4) wyjaśnienie i zmiana treści siwz - 21.05.2012r. do artykułu 03/2012
21.05.2012 10:25:33 EFS EFS Dodany załącznik 3) ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 21.05.2012r. do artykułu 03/2012
16.05.2012 17:58:57 EFS EFS Dodany załącznik 2) specyfikacja istotnych warunków zamowienia (siwz) -16.05.2012r. do artykułu 03/2012
16.05.2012 17:57:52 EFS EFS Dodany załącznik 1) ogłoszenie o zamowieniu - 16.05.2012r. do artykułu 03/2012
16.05.2012 17:56:38 EFS EFS Dodany nowy artykuł 03/2012
16.05.2012 15:17:33 Sebastian Templin Dodany załącznik do artykułu 02/2012
16.05.2012 15:17:26 Sebastian Templin Dodany załącznik do artykułu 02/2012
16.05.2012 15:17:21 Sebastian Templin Dodany załącznik do artykułu 02/2012
16.05.2012 15:17:09 Sebastian Templin Edytowano artykuł 02/2012
16.05.2012 15:14:51 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł 02/2012
08.05.2012 08:06:24 Sebastian Templin Edytowano artykuł 2012
07.05.2012 07:50:56 Sebastian Templin Edytowano artykuł 2011
07.05.2012 07:37:13 Sebastian Templin Edytowano artykuł 2012
07.05.2012 07:35:47 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł 2012
16.04.2012 12:14:20 Sebastian Templin Dodany załącznik do artykułu Stanowisko ds. zamówień publicznych
16.04.2012 12:13:12 Sebastian Templin Edytowano artykuł Stanowisko ds. zamówień publicznych
16.04.2012 12:10:27 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł Stanowisko ds. zamówień publicznych
10.04.2012 14:04:47 Sebastian Templin Dodany załącznik do artykułu 01/2012
10.04.2012 14:04:41 Sebastian Templin Dodany załącznik do artykułu 01/2012
10.04.2012 14:04:35 Sebastian Templin Dodany załącznik do artykułu 01/2012
10.04.2012 14:04:13 Sebastian Templin Edytowano artykuł 01/2012
10.04.2012 14:03:32 Sebastian Templin Dodany nowy artykuł 01/2012
26.01.2012 10:06:07 Sebastian Templin Z kategorii Informacje Ogólne do kategorii Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został przeniesiony artykuł Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
26.01.2012 10:05:31 Sebastian Templin Z kategorii Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do kategorii Informacje Ogólne został przeniesiony artykuł Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
26.01.2012 10:01:45 Sebastian Templin Edytowano artykuł Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
26.01.2012 09:48:24 Sebastian Templin Edytowano artykuł Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
26.01.2012 09:47:40 Sebastian Templin Edytowano artykuł Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
26.01.2012 09:45:33 Sebastian Templin Edytowano artykuł Informacje
26.01.2012 09:44:33 Sebastian Templin Edytowano artykuł Informacje
26.01.2012 09:41:18 Sebastian Templin Edytowano artykuł Informacje
26.01.2012 09:40:22 Sebastian Templin Edytowano artykuł Informacje