link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1929474
Projekt partnerski - Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia
drukuj

2021-02-10 13:32:42

Projekt partnerski - Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia


 

Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w partnerstwie z Gminą Miasto Inowrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje w okresie od 01.02.2021 r. do 31.01.2023 r. projekt pt. „Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia”, nr projektu RPKP.09.03.02-04-0030/20.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działania 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałania 9.3.2 „Rozwój usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 906 387,20 zł.

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 715 748,48 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności świadczonych usług środowiskowych i opiekuńczych w zakresie opieki nad 82 osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z miasta Inowrocławia w ramach 19 miejsc świadczenia tych usług (w tym utworzenie 9 nowych miejsc oraz utrzymanie istniejących miejsc do 31.01.2023 r.)

Planowane efekty realizacji projektu:

  1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 82,
  2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 82,
  3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 19,
  4. Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu – 9

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Królowej Jadwigi, ul. Wojska Polskiego 20, 88 -100 Inowrocław

Wsparcie adresowane jest do 82 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

W ramach projektu oferujemy:

  • usługę opiekuńczą w placówce Dziennego Domu Pobytu (odpowiedzialny Lider projektu)
  • usługę opiekuńczą w miejscu zamieszkania (odpowiedzialny Partner projektu)

 

Link do strony Lidera projektu:

http://krolowajadwiga.pl/uslugi-opiekuncze-dla-mieszkancow-inowroclawia/

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz zgłoszeni...ocx 2021-02-10 13:35:57 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 10.02.2021 12:32
Data ostatniej modyfikacji: 07.09.2021 13:09
Liczba wyświetleń: 1090

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Projekt partnerski - Usługi opiekuńcze dla mieszkańców miasta Inowrocławia 10.02.2021 12:32 Sebastian Templin