link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 1929455
Program konkursowy 2022 - Aktywni na życie
drukuj

2022-04-07 08:45:25

Aktywni na życie


W 2022 roku Miasto Inowrocław – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje projekt ,,Aktywni na życie” skierowany do 20 osób cierpiących na zaburzenie psychicznie, pełnoletnich mieszkańców miasta Inowrocławia, w tym klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Inowrocławiu.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Od zależności ku samodzielności”. Ww. program ma na celu umożliwienie osobom cierpiącym na  zaburzenia psychiczne przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, które własnym staraniem nie są w stanie samodzielnie pokonać.

Celem ogólnym projektu jest wzrost wiedzy i umiejętności przyczyniających się do zwiększenia samodzielności życiowej 20 osób cierpiących na zaburzenia psychicznie z terenu miasta Inowrocławia poprzez udział w zajęciach aktywizacyjnych i integracyjnych realizowanych w 2022 roku.

W ramach projektu przewidziano zajęcia usprawniające i muzyczno-ruchowe służące rozwojowi i poprawie samooceny, a także działania integracyjne uczestników projektu i społeczności lokalnej.

 Część działań służących integracji osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym będzie adresowana również do  przedstawicieli lokalnej społeczności (np. zabawa taneczno-integracyjna adresowana będzie łącznie do 60 osób).

 W ramach projektu zakładane jest:

 - zorganizowanie i przeprowadzenie jednego jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Wioski Ginących Zawodów w Koronowie dla 20 osób
i 4 opiekunów,

- zorganizowanie i przeprowadzenie 20h ćwiczeń w wodzie dla 1 grupy pięcioosobowej (1h zegarowa/grupę/1 spotkanie, średnio 1 raz 1-2 tygodnie),

- zorganizowanie i przeprowadzenie 30h zajęć tanecznych dla 1 grupy dziesięcioosobowej (1,5h zegarowej/grupę/1 spotkanie, średnio 1 raz/2 tygodnie),

- zorganizowanie i przeprowadzenie 10h zajęć z alpakoterapii dla 2 grup dziesięcioosobowych (2h zegarowa/grupę/2 spotkanie oraz 3h zegarowe/grupę/ 2 spotkania, średnio 1 raz na 1-2 tygodnie),

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednodniowego wyjazdu jednodniowego wyjazdu integracyjnego do skansenu w Kłóbce dla 20 osób i 4 opiekunów,

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednorazowych zajęć ruchowych – spacer Nordic Walking w Parku Solankowym dla 20 osób i 4 opiekunów,

-  zorganizowanie i przeprowadzenie jednego jednodniowego wyjazdu integracyjnego do Ośrodka w Jaksicach dla 20 osób i 4 opiekunów,

- zorganizowanie i przeprowadzenie jednej zabawy tanecznej dla 20 uczestników i 40 osób z otoczenia, tj. rodzina, przyjaciele oraz 4 opiekunów.

W ramach projektu zakładane są następujące rezultaty:

  1. Podniesienie kompetencji i rozwój własnych zainteresowań uczestników projektu poprzez udział w alpakoterapii, ćwiczeniach w wodzie, zajęciach tanecznych, spacerze w Parku Solankowym. Udział w zajęciach przyczyni się do zapobiegania wykluczeniu społecznemu poprzez rozwijanie swoich pasji i inspirowanie uczestników do dalszych działań realizowanych w grupie.
  2. Zmniejszenie izolacji społecznej, poprawa kontaktów z otoczeniem, wzrost poczucia własnej wartości poprzez udział w wyjazdach integracyjnych do Skansenu w Kłóbce i Ośrodka w Jaksicach.

 

Całkowity koszt projektu to: 52.911,00 zł, z czego dofinansowanie wynosi  42.311,00 zł.

 

 

Program dofinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą:

„Od zależności ku samodzielności”– edycja 2022 r.

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik regulamin rekrutacji...doc 2022-04-15 12:19:46 Templin Sebastian
załącznik karta zgłoszeniowa ...doc 2022-04-15 12:19:54 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 07.04.2022 07:45
Data ostatniej modyfikacji: 07.04.2022 07:45
Liczba wyświetleń: 577

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Aktywni na życie 07.04.2022 07:45 Sebastian Templin