link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 927079
2008
drukuj

2011-05-20 09:10:08

2008


I.       Informacje ogólne:

 

1.Czas trwania projektu: od 2 czerwca do 31 grudnia 2008 roku

2.Cel ogólny projektu: zapobieganie wykluczeniu społecznemu klientów MOPS w Inowrocławiu poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji.
3.Cele szczegółowe projektu to m.in.: zdobycie umiejętności poszukiwania pracy, podniesienie kwalifikacji zawodowych, umacnianie wiary we własne możliwości, praca nad prawidłowymi relacjami rodzinnymi, zdobycie umiejętności racjonalnego i pożytecznego spędzania czasu wolnego.
4.Narzędzia stosowane w ramach aktywnej integracji: kontrakty socjalne
5.Grupa docelowa: 70 osób długotrwale bezrobotnych

6.Wartość projektu systemowego: 549 801,82zł (w tym 57 729,19zł              z wkładu własnego).

 

II.    Działania aktywizujące:

 

1.   Działania obowiązkowe:

 

W wyniku rekrutacji przeprowadzonej od 2 do 6 czerwca 2008r. wyłoniono grupę beneficjentów ostatecznych projektu. Uczestnicy skorzystali z przeprowadzonego w siedzibie MOPS indywidualnego doradztwa zawodowego. Brali również udział w warsztatach doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy, na które zakupiono materiały warsztatowe (m.in. teczki, art. biurowe, nożyczki, kleje, ołówki) oraz zapewniono catering.

Beneficjenci uczestniczyli w zajęciach Klubu Integracji Społecznej prowadzonego przez Fundację Ekspert – Kujawy, w ramach którego zrealizowano: warsztaty aktywizacji społecznej, warsztaty kreowania własnego wizerunku, warsztaty prawnicze oraz prowadzone do miesiąca grudnia samopomocowe grupy wsparcia.

Od 2 września do 5 grudnia 2008 roku uczestnicy brali udział w dwóch edycjach kursów zawodowych prowadzonych przez Policealne Studium Zawodowe „Tempus”
oraz Centrum Doskonalenia Zawodowego. I tak, 42 osoby ukończyły kurs komputerowy,
15 osób -  kurs florystyczny, 6 osób - kurs wizażu i stylizacji paznokci, 7 osób - kurs kosmetyczny, 36 osób - kurs sprzedawcy z obsługą kas fiskalnych, 8 osób - kurs gastronomiczny (w ramach którego przeprowadzono badania profilaktyczne), 4 osoby - kurs operatora wózków widłowych.

2.   Działania fakultatywne:

 

Oprócz działań obowiązkowych uczestnicy brali udział w zajęciach fakultatywnych: - warsztatach aktywnego spędzania czasu wolnego realizowanych przy współpracy
z Kujawskim Stowarzyszeniem Bezrobotnych (10 osób), na potrzeby których zakupiono materiały warsztatowe oraz catering,

- warsztatach promujących wolontariat realizowanych przy współpracy ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”  (13 osób),

- warsztatach psychoedukacyjnych dla rodziców realizowanych przy współpracy z Pracownią Psychologiczną „Anima” (11 osób).

- indywidualnym wsparciu psychologicznym - konsultacje, sesje terapeutyczne (łącznie 65 osób).

W ramach aktywizacji edukacyjnej 1 osoba miała finansowane czesne za naukę
w liceum ogólnokształcącym.

 

III. Pozostałe działania w ramach projektu:

 

Do działań wspierających realizację zadania: aktywna integracja należy zaliczyć finansowanie kosztów opieki nad dziećmi uczestników projektu oraz zakup biletów MPK.

Opiekę nad dziećmi sprawowały następujące instytucje: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu, Żłobek Miejski „Bajka” w Inowrocławiu, Centrum Opiekuńczo-Edukacyjne w Inowrocławiu. Łącznie z opieki skorzystało 22 dzieci.

W ramach promocji projektu opracowano broszury, ulotki, plakaty i roll-banery informujące o projekcie. Ukazały się ogłoszenia prasowe oraz komunikaty radiowe. Zorganizowano konferencję podsumowująca projekt.

W ramach zadania: zarządzanie projektem zakupiono: aparat cyfrowy, trzy zestawy komputerowe, dwie drukarki, projektor multimedialny, flip-chart, tablicę magnetyczną, dwie szafy metalowe.

Uczestnicy projektu, w ramach wkładu własnego, od czerwca do grudnia 2008 roku mieli wypłacone zasiłki celowe lub zasiłki celowe specjalne.

31 grudnia 2008 roku zakończono realizację projektu.Informacje o artykule

Autor: EFS
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 20.05.2011 09:10
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2011 08:14
Liczba wyświetleń: 1105

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 2008 20.05.2011 10:01 Sebastian Templin
2 2008 20.05.2011 10:01 Sebastian Templin
3 2008 20.05.2011 10:00 Sebastian Templin
4 2008 20.05.2011 10:00 Sebastian Templin
5 2008 20.05.2011 09:59 Sebastian Templin
6 2008 20.05.2011 09:58 Sebastian Templin
7 2008 20.05.2011 09:57 Sebastian Templin
8 2008 20.05.2011 09:56 Sebastian Templin
9 2008 20.05.2011 09:52 Sebastian Templin
10 2008 20.05.2011 09:51 Sebastian Templin
11 2008 20.05.2011 09:49 Sebastian Templin
12 2008 20.05.2011 09:48 Sebastian Templin
13 2008 20.05.2011 09:48 Sebastian Templin
14 2008 20.05.2011 09:47 Sebastian Templin
15 2008 20.05.2011 09:45 Sebastian Templin
16 2008 20.05.2011 09:42 Sebastian Templin
17 2008 20.05.2011 09:41 Sebastian Templin
18 2008 20.05.2011 09:41 Sebastian Templin
19 2008 20.05.2011 09:38 Sebastian Templin
20 2008 20.05.2011 09:10 Sebastian Templin