link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2408960
Aktualności

Artykuł archiwalny

drukuj

2022-08-17 13:11:50

Dodatek węglowy


Dodatek Węglowy

Zasady i tryb przyznawania, wypłacania oraz wysokość dodatku węglowego oraz właściwość organów w tych sprawach reguluje ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ( Dz. U. z 2022 r. poz.1692).

Wnioski o wypłatę dodatku, o którym mowa należy złożyć do 30-11-2022 r. Wnioski złożone po tej dacie pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej, rozumie się:

1) osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo

2) osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3000 złotych.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można pobrać oraz złożyć:

  • formie papierowej - za pośrednictwem poczty lub w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Inowrocławiu przy ul. Św. Ducha 90, tel. 52 357 10 31 w dniach:

poniedziałek      godz. 7.30-15.30

wtorek             godz. 7.30-17.00

środa               godz. 7.30- 15.30

czwartek           godz. 7.30- 15.30

piątek               godz. 7.30- 15.30

oraz w siedzibach Terenowych Zespołów Pracy Socjalnej,

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 10.00 i 14.00 - 15:30

nr 1

 ul. Dworcowa 35 - I piętro nad Biedronką

 (52) 356 84 55
 nr 2

ul. Słoneczna 20

 (52) 353 72 13
 nr 3

 ul. Czarnieckiego 15

 (52) 355 20 08
 nr 4

 ul. Dworcowa 31

 (52) 357 40 77
 nr 5

ul. Szarych Szeregów 2

 (52) 353 99 76
 nr 6

ul. Al. Okrężna 79

 (52) 357 99 51
nr 7

ul. Czarnieckiego 15

 (52) 357 64 87
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Dz. U. z 2020 poz. 344 (kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany)

 

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego

 

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 17.08.2022 13:11
Data ostatniej modyfikacji: 17.08.2022 13:21
Liczba wyświetleń: 11227

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatek węglowy 17.08.2022 13:17 Sebastian Templin
2 Dodatek węglowy 17.08.2022 13:12 Sebastian Templin
3 Dodatek węglowy 17.08.2022 13:11 Sebastian Templin