link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2408992
Aktualności
drukuj

2023-02-16 15:23:46

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – konkurs na realizację


Prezydent Ryszard Brejza ogłosił konkurs dot. realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, ale przyznanie środków zwycięzcy, będzie możliwe dopiero po podpisaniu umowy z wojewodą, której Miasto nadal nie otrzymało.

Pomimo rozstrzygnięcia naboru wniosków w ramach wspomnianego programu, Miasto Inowrocław do tej pory nie otrzymało umowy od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. jego realizacji.

Ponieważ umowa stanowi gwarancję pozyskania środków na to zadanie, na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w ogłoszeniu konkursowym zwrócono uwagę, że jego realizacja będzie możliwa tylko w przypadku podpisania stosownego dokumentu:

„Warunkiem przyznania środków finansowych jest podpisanie przez Gminę Miasto Inowrocław umowy z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Funduszu Solidarnościowego na dofinansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023 oraz zawarcie pisemnej umowy, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z podmiotem wyłonionym w drodze postępowania konkursowego”.

Opóźnienia w dalszych działaniach w sprawie tego ważnego programu, powstają po stronie Urzędu Wojewódzkiego. Nie mamy na to wpływu, ale zależy nam, aby realizacja zadania rozpoczęła się jak najszybciej. Dlatego działając zgodnie z obowiązującym prawe,  ogłosiliśmy konkurs zwierając w nim warunek zawarcia przez nas umowy z wojewodą, a co za tym idzie zabezpieczenia dla Miasta przyznanych w naborze środków – mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza.

Przypomnijmy, że Miasto złożyło wniosek o środki na realizację programu w wysokości 1 711 050,00 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski nie uwzględnił w całości tej kwoty, przyznając na to zadanie Miastu ponad 750 tys. zł mniej, tj. 955 485,00 zł. W związku z powyższym, niestety nie wszystkie osoby, którym Miasto chciało zapewnić wsparcie, będą mogły mieć ją udzieloną.

Organizacje, które są zainteresowane realizacją działań w ramach programu, mogą zgłaszać swoje oferty do 8 marca 2023 r. do godz. 15.30. Należy je przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Inowrocławia al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub złożyć osobiście w skrzynce podawczej, znajdującej się w głównym wejściu Urzędu Miasta Inowrocławia  w zamkniętej kopercie, z podaniem nazwy i adresu Oferenta oraz dopiskiem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 - Konkurs ofert. Datą złożenia oferty jest data dostarczenia do skrzynki podawczej Urzędu Miasta Inowrocławia (dla wniosków składanych osobiście) lub data wpływu (dla wniosków wysyłanych pocztą).

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Asystent Osobisty Os...pdf 2023-02-16 15:24:18 Templin Sebastian

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.02.2023 15:23
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 95083

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował