link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 926990
Dodatek energetyczny

Artykuł archiwalny

drukuj

2013-12-24 08:24:26

Dodatek energetyczny


            DODATEK ENERGETYCZNY   -

                               dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy                            

Od dnia 01 stycznia 2014r osoby otrzymujące dodatek mieszkaniowy będą miały prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.

O dodatek energetyczny może ubiegać się wnioskodawca , który spełnia jednocześnie następujące warunki;

1) ma przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.Nr 71, poz.734, z późn.zm. )

2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym

3)zamieszkuje w miejscu dostarczenia energii elektrycznej

Dodatek energetyczny wynosić będzie rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym ;

1) 900 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego prowadzonego przezosobę samotną

2)1250 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób

3) 1500 kWh w roku kalendarzowym – dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób

Dodatek energetyczny będzie wypłacany do dnia 10-g- każdego miesiąca z góry z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym będzie wypłacany do dnia 30 stycznia danego roku w kasie tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodatek energetyczny będzie wynosić miesięcznie 1/12 kwoty rocznej dodatku energetycznego ogłaszanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Celem otrzymania dodatku energetycznego należy złożyć stosowny wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie ul.K.E.N. 1u (pok.Nr 10 ) .

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się od 10 grudnia 2013r w godz.8 – 14.

Dodatek energetyczny przyznawany będzie na wniosek osoby uprawnionej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji.

Do wniosku należy dołączyć umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 24.12.2013 08:24
Data ostatniej modyfikacji: 24.12.2013 09:31
Liczba wyświetleń: 357

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:26 Sebastian Templin
2 Dodatek energetyczny 24.12.2013 08:24 Sebastian Templin