link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 2352857
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

Artykuł archiwalny

drukuj

2008-10-16 11:24:48

Prawo


Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

 1. ubóstwa,
 2. sieroctwa,
 3. bezdomności,
 4. potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 5. bezrobocia,
 6. niepełnosprawności,
 7. długotrwałej choroby,
 8. bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 9. alkoholizmu lub narkomanii,
 10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego,
 11. klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które spełniają określone kryterium dochodowe przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z wymienionych wyżej w pkt 2 –11 okoliczności.

Do ustalenia, czy rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc społeczną spełnia kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania określonego rodzaju zasiłku przyjmuje się następujące kwoty:

 • na osobę samotnie gospodarującą – 461 zł,
 • na pierwszą osobę w rodzinie – 418 zł,
 • na drugą i dalsze osoby  w rodzinie powyżej 15 lat – 294 zł,
 • na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat – 210 zł.

Przyznanie świadczenia pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w  miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu pobytu.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 16.10.2008 11:24
Data ostatniej modyfikacji: 16.10.2008 11:25
Liczba wyświetleń: 1460

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Prawo 16.10.2008 11:25 Sebastian Templin
2 Prawo 16.10.2008 11:24 Sebastian Templin