link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
Ilość odwiedzin: 926936
Projekty partnerskie - Dzienny Dom Pobytu

Artykuł archiwalny

drukuj

2018-01-18 13:02:56

Informacje


 

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym – Oddział w Bydgoszczy oraz Miastem Inowrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Inowrocławiu realizuje w okresie od 01.09.2017 r. do 30.09.2019 r. projekt pt. „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu” , nr projektu RPKP.09.03.02-04-0026/17, na podstawie umowy nr UM_SE.433.1.138.2017 zawartej z Instytucją Zarządzającą RPO WK-P w dniu 26 września 2017 r.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 „Solidarne społeczeństwo”, Działanie 9.3 „Rozwój usług zdrowotnych i społecznych”, Poddziałanie 9.3.2 „Rozwój usług społecznych”. Całkowita wartość projektu: 1 629 171 ,48 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej: 1 441 718,68 zł.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług opiekuńczych świadczonych w społecznościach lokalnych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących na terenie miasta Inowrocławia oraz objęcie wsparciem otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.W ramach Projektu zostanie utworzonych w Dziennym Domu Pobytu przy Parafii p.w.św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu 10 miejsc dla osób niesamodzielnych z Inowrocławia.Dzienny Dom Pobytu zapewni 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych) w godzinach 8.00-16.00.Wsparcie adresowane jest do 50 osób niesamodzielnych, które na skutek stanu zdrowia, choroby, wieku lub niepełnosprawności nie mogą samodzielnie wykonywać co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego takich jak, np. ubieranie, jedzenie, toaleta, przygotowanie posiłków itp. oraz do 15 opiekunów faktycznych.W ramach projektu przewidziano kompleksowe działania aktywnej integracji obejmujące instrumenty aktywizacji społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej, w tym:

  • zajęcia terapeutyczne, plastyczne, muzyczne i wspierające ruchowo,
  • zajęcia relaksacyjne,
  • zajęcia animacyjne,
  • zajęcia gimnastyczne,
  • wsparcie psychologa,
  • wsparcie dietetyka,
  • wparcie opiekuna medycznego,
  • wsparcie prawnika,
  • całodniowe wyżywienie (śniadanie, obiad, podwieczorek),
  • usługę dowozu

Miejsce realizacji i biuro projektu: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu, ul. Wojska Polskiego 20, 88-100 Inowrocław.

 

Partnerzy projektu:

 

    

 

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 18.01.2018 13:02
Data ostatniej modyfikacji: 18.01.2018 13:04
Liczba wyświetleń: 62

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacje 18.01.2018 13:02 Sebastian Templin