link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
pomniejsz powiększ
Ilość odwiedzin: 2352866
Monitoring Ośrodka - klauzula
drukuj

2019-05-23 13:05:55

Monitoring


  • Administratorem systemu monitoringu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, przy Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław.
  • Monitoring wizyjny wprowadzony jest w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób przebywających na terenie MOPS w Inowrocławiu oraz ochrony mienia znajdującego się na terenie Ośrodka.
  • Podstawą przetwarzania jest art. 222 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
  • Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez Administratora Systemu Informatycznego wyznaczonego przez Dyrektora MOPS w Inowrocławiu.
  • Odbiorcami zapisu monitoringu będą wyłącznie podmioty uprawnione lub organy celem prowadzonych przez nie postępowań.
  • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@mopsinowroclaw.samorzady.pl, tel. 052 356 22 46.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 23.05.2019 13:05
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2024 12:43
Liczba wyświetleń: 835

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Monitoring 05.03.2024 12:20 Sebastian Templin
2 Monitoring 23.05.2019 13:14 Sebastian Templin
3 Monitoring 23.05.2019 13:13 Sebastian Templin
4 Monitoring 23.05.2019 13:12 Sebastian Templin
5 Monitoring 23.05.2019 13:11 Sebastian Templin
6 Monitoring 23.05.2019 13:11 Sebastian Templin
7 Monitoring 23.05.2019 13:10 Sebastian Templin
8 Monitoring 23.05.2019 13:09 Sebastian Templin
9 Monitoring 23.05.2019 13:09 Sebastian Templin
10 Monitoring 23.05.2019 13:08 Sebastian Templin
11 Monitoring 23.05.2019 13:07 Sebastian Templin
12 Monitoring 23.05.2019 13:06 Sebastian Templin
13 Monitoring 23.05.2019 13:05 Sebastian Templin