link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
pomniejsz powiększ
Ilość odwiedzin: 2352880
Klauzula informacyjna - dodatek energetyczny
drukuj

2020-11-17 10:07:52

Klauzula informacyjna - dodatek energetyczny


KLAUZULA INFORMACYJNA - DODATKI ENERGETYCZNE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - zwanego dalej "RODO" - informuję, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, tel. 52 357 10 31;

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pan/Pani kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod nr telefonu 52 356 22 46 lub adresem e-mail: iod@mopsinowroclaw.samorzady.pl;

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 z późń. zm.), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia przywołanego we wstępie;

4. Pana/Pani dane osobowe będą udostępnianie podmiotom i osobom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom, z którymi MOPS Inowrocław zawarł umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych;

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 5 lat od dnia zaprzestania wypłacania dodatku energetycznego;

6. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Prawo do usunięcia swoich danych osobowych przysługuje Panu/Pani w sytuacji, w której przepisy prawa na to zezwalają. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie wyłącznie na podstawie zgody – posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do prawidłowego rozpatrzenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 17.11.2020 10:07
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2024 13:04
Liczba wyświetleń: 682

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Klauzula informacyjna - dodatek energetyczny 24.05.2024 12:58 Sebastian Templin
2 Klauzula informacyjna - dodatek energetyczny 05.03.2024 12:21 Sebastian Templin
3 Klauzula informacyjna - dodatek energetyczny 17.11.2020 10:07 Sebastian Templin