link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
pomniejsz powiększ
Ilość odwiedzin: 2352877
Klauzula informacyjna - BIP
drukuj

2020-11-17 10:14:53

Klauzula informacyjna - BIP


Klauzula informacyjna dla obsługi BIP


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - zwanego dalej „RODO” – informuję, że:


1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, tel. (052) 357 10 31;

2) W sprawach z zakresu danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu (052) 356 22 46 lub adresem e-mail: iod@mopsinowroclaw.samorzady.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej na podstawie art.6, ust 1, lit. c – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902);

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych, podmioty przetwarzające i zarządzające BIP, podmioty przetwarzające zapewniające hosting BIP;

5) Okres utrzymywania danych w BIP wynika z przepisów sektorowych. W przypadku danych, których okresu przechowywania nie reguluje prawo, czas przechowywania jest adekwatny do celów w jakich podmiot publiczny je przetwarza;

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;

8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, w tym określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zapewnienia Pani/Panu realizacji prawa ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

9) Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 17.11.2020 10:14
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2024 13:15
Liczba wyświetleń: 645

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Klauzula informacyjna - BIP 05.03.2024 12:22 Sebastian Templin
2 Klauzula informacyjna - BIP 17.11.2020 10:14 Sebastian Templin