link
Redakcja Rejestr zmian Instrukcja obsługi BIP Statystyki
pomniejsz powiększ
Ilość odwiedzin: 2352806
Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy
drukuj

2022-01-11 09:16:30

Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy


KLAUZULA INFORMACYJNA – DODATEK OSŁONOWY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.) - zwanego dalej „RODO” – informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  w Inowrocławiu, przy ul. Św. Ducha 90, 88-100 Inowrocław, tel. (052) 357 10 31;
 • W sprawach z zakresu danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod numerem telefonu (052) 356 22 46 lub adresem e-mail:
  iod@mopsinowroclaw.samorzady.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz.1);
 • Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c, e, RODO
  w związku z realizacją ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą nie dłużej niż jest to konieczne do osiągnięcia celu oraz przez okres wymagany kategorią archiwalną B5, tj. 5 lat licząc od roku następującego po roku zakończenia Państwa sprawy;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym;
 • Przetwarzanie Pani/Pana danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i ust. 4 RODO.

Informacje o artykule

Autor:
Zredagował(a): Sebastian Templin
Data powstania: 11.01.2022 09:16
Data ostatniej modyfikacji: 24.05.2024 13:24
Liczba wyświetleń: 517

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy 05.03.2024 12:22 Sebastian Templin
2 Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy 11.01.2022 09:18 Sebastian Templin
3 Klauzula informacyjna - dodatek osłonowy 11.01.2022 09:16 Sebastian Templin